Ванредни ученици

Kоординатор за ванредне ученике:

Весна Стевић


 • Електротехничка школа „Никола Тесла“, Панчево осим школовања редовних, врши и школовање ванредних ученика.
 • Конкурс за упис ванредних ученика на доквалификацију, преквалификацију и специјализацијује увек отворен
 • Упис на ванредно школовање врши се од 22.08.2016.до 30.08.2016.
 • Ванредни ученици се могу уписати на неки од следећих смерова:
  – Четворогодишње образовање:
  – Електротехничар процесног управљања
  – Електротехничар енергетике
  – Електротехничар мултимедија
  – Електротехничар телекомуникација

Све информације се могу добити позивом на телефон школе 013/2352-615 или у школи.
Адреса школе: Максима Горког 7, Панчево

 


Б И Б Л И О Т Е К А
радно време од 19. СЕПТЕМБРА 2016.год.

распоред бр.1 (1. и 3. година преподне)

ПОНЕДЕЉАК

8:55 – 9:40 и 13:25-15:50 h и 17:00-17:45 h

УТОРАК

11:40 – 12:25 и 14:15-15:50 h и 17:00-18:35 h

СРЕДА

8:55 – 9:40 и  14:15-15:00 и 16:10- 16:55 h

ЧЕТВРТАК

8:55-10:45 и  12:30 -16:55  h

ПЕТАК

8:05 -8:50  и 11:40 -13:15 и 14:15-15:50 h

                                                   Б И Б Л И О Т Е К А
радно време од 19. СЕПТЕМБРА 2016.год. распоред бр.2 (2. и 4. година преподне)

                                                        ПОНЕДЕЉАК
                              8:55 – 9:40 и 11:00 -13:15 и 17:00-17:45h
                                                              УТОРАК
                              8:05 – 9:40  и  11:00-12:25 и 14:15-15:00 h
                                                               СРЕДА
                               10:00-10:45  и  11:40-12:25 и 17:00-17:45h
                                                          ЧЕТВРТАК
                                         10:00-13:15  и  17:00-17:45h
                                                               ПЕТАК
                              11:00 -12:25 и 13:25-15:00 и 17:50-18:35 h


ВАЖНО!!!

Промена термина за рад са ванредним ученицима:

СРЕДА од 12.30 до 14.10


 Наша школа осим школовања редовних, врши и школовање ванредних ученика.

У први разред се могу уписати ученици старији од 17 година у уписним роковима који важе за редовне ученике. Такође, ученик који је изгубио право на редовно школовање може се уписати у својству ванредног ученика. Уколико редован ученик из неких оправданих разлога жели да промени статус и настави школовање у својству ванредног ученика може то урадити у току школске године уз сагласност родитеља и одобрење директора школе.

Упис ванредних ученика на преквалификацију, доквалификацију као и специјализацију је могућ током целе године, на следећим образовним профилима:

1 Доквалификација и преквалификација 2 Специјалистичко образовање
Образовни профил трајање год. Образовни профил трајање

год.

Електротехничар енергетике 4 Електроенергетичар за електричне инсталације 1
Електротехничар електромоторних погона 4 Електротехничар специјалиста за термичке и расхладне уређаје 1
Електротехничар  аутоматике 4 Аутоелектричар- специјалиста 1
Електротехничар  рачунара 4 Електроенергетичар за машине и опрему 1
Електротехничар  електронике 4 Електротехничар специјалиста за телекомуникационе мреже 1
Електротехничар  процесног управљања 4 Електротехничар специјалиста за аутоматику 1
Електротехничар  за термичке и расхладне уређаје 4 Електротехничар специјалиста за комутационе уређаје 1
Електромеханичар за машине и опрему 3 Електротехничар специјалиста за рачунарску опрему 1
Електроинсталатер 3 Електротехничар специјалиста за програмску опрему 1
Аутоелектричар 3 Електротехничар специјалиста за сигнално-сигурносна постројења 1
Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 3 Техничар специјалиста за израду телекомуникационих каблова 1
Електромонтер мрежа и постројења 3 Електричар специјалиста за системе преноса 1

 

Ванредни ученици, као и редовни,  имају могућност да користе школску библиотеку у следећим терминима:

Б И Б Л И О Т Е К А
радно време од 15. СЕПТЕМБРА  2015.год.распоред бр.1 (1. и 3. година преподне)
ПОНЕДЕЉАК
08:55 – 09:40 и  10:50 – 12:25 и 14:15-15:50 h
УТОРАК
10:00 – 11:35 и  12:30 – 13:15 и 13:25-15:50 h
СРЕДА
08:55 – 10:45 и  11:40 – 13:15 и 13:25-15:00 h
ЧЕТВРТАК
11:40 – 12:25  и  13:25 -15:00 и 17:00-18:35  h
ПЕТАК
08:05 -09:40  и  11:40 -12:25 и 14:15 -15:00  h

 

Б И Б Л И О Т Е К А
радно време од 15. СЕПТЕМБРА  2015.год.распоред бр.2 (2. и 4. година преподне)
ПОНЕДЕЉАК
13:25 – 14:10  и  14:15-17:45 и 17:00-17:45h
УТОРАК
10:50 – 13:15 и  13:25 – 14:10 и 15:05-16:55h
СРЕДА
11:40 – 13:15  и  13:25-15:00 и 16:10-17:45   h
ЧЕТВРТАК
08:05 – 09:40  и  11:40 – 13:15 и 14:15-15:00h  
ПЕТАК
11:40 – 12:25  и  14:15 – 15:00 и 17:00-18:35h

Претрага

Активности

Школске новине