Јавне набавке


12.02.2018.

Javni poziv – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

konkursna dokumentacija – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности


 

24.03.2017.

Обавештење о закљученом уговору OBAVEŠTENJE-O-ZAKLJUČENOM-UGOVORU


 

27.02.2017. 

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности – odluka


23.02.2017. 

Позив – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

konkursna dokumentacija (1) – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности


 

10.03.2016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности 1/2016 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


 

25.02.2016.

Уговор у поступку јавне набавке мале вредности  Odluka-o-dodeli-ugovora.doc


 

09.02.2016.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  за јавну набавку добара бр. ЈНМВ 1/16 konkursna dokumentacija

Позив за подношење понуда за набавку добара – електричне енергије  Pozivzapodnosenjeponuda.doc


10.12.2014.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ за јавну набавку добара бр. ЈНМВ 1/15

Download

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Download


24.12.2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке мале набавке 3/2014 Партија 1 Download

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке мале набавке 3/2014 Партија 2 Download

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке мале набавке 3/2014 Партија 3 Download


1.12.2014.

Одговор на питање Download

27.11.2014.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ПАМЕТНИХ ТАБЛИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  Download

ЈАВНИ ПОЗИВ Download


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА Партија1, Пратија2

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности САНАЦИЈА ОГРАДЕ ОКО ШКОЛСКОГ ДВОРИШТАDownload

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА– САНАЦИЈА ОГРАДЕ ОКО ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИDownload

ИСПАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Download

СЕГМЕНТ МАЛЕ КАПИЈЕ Download

СЕГМЕНТ ОГРАДЕ Download

СЕГМЕНТ ОКО ВЕЛИКЕ КАПИЈЕ Download

Одговор на постављено питање у вези јавне набавке бр. 2/2014-санација ограде око школског дворишта Download

Одговор на постављено питање у вези јавне набавке бр. 2/2014-санација ограде око школског дворишта – 2 Download

ИСПАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Download


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Download

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ за јавну набавку добара бр. ЈНМВ 1/13 Download

ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Download

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 1/14Download


Претрага

Школске новине