Кућни ред школе

КУЋНИ РЕД

ЕТШ „ Никола Тесла “, Панчево

 

  1. Ученици долазе редовно и на време на час
  2. За време одржавања наставе ученици, као и остала лица затечена у згради, сем помоћног особља, се не задржавају у ходницима и не ремете наставу  виком, галамом и сл.
  3. Након завршетка наставе ученици остављају учионице у реду и пристојно се понашају напуштајући зграду
  4. Уколико предметни наставник 10 минута од почетка часа не дође на час, дежурни ученик о томе обавештава дежурног наставника, педагога, секретара школе, или директора
  5. Ученици воде рачуна о целокупној имовини школе и брину за одржавање чистоће учионица, кабинета и осталих просторија
  6. Ученик води рачуна о свом пристојном изгледу и личној уредности и са поштовањем се односи према наставницима, радницима школе и свим лицима са којима долази у контакт
  7. Ученици и наставници мобилне телефоне , МП3 плејере и сличне уређаје искључују и не користе за време часа
  8. При оцењивању ученици показују стварно знање,  без коришћења разних облика преписивања
  9. Ученицима је забрањено пушење, употреба алкохола, наркотичких средстава или психоактивних супстанци у згради школе и испред зграде

 

Поштујемо школска правила јер у супротном одговарамо за лакшу или тежу повреду обавеза ученика у складу са Законом!


Претрага

Активности

Школске новине