Образовни профили


 

Актуелни образовни профили

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

Квалификација се стиче  након успешно завршеног средњег стручног образовања у трајању од четири године и положеног матурског испита.
Бави се постављањем пасивне и активне мрежне опреме, умрежавањем рачунарске опреме и одржавањем рачунарских мрежа.

ДУЖНОСТИ – СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

 • Постављање пасивне мрежне опреме
 • Постављање активне мрежне опреме
 • Умрежавање рачунарске опреме
 • Надзор и одржавање рачунарских мрежа
 • Обављање административних послова
 • Комуницирање са окружењем

СЕРВИСЕР ТЕРМИЧКИХ И РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА

Квалификација се стиче  након успешно завршеног средњег стручног образовања у трајању од три године и положеног завршног испита.

ДУЖНОСТИ – СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

 • Поправљање кућних уређаја и апарата
 • Монтирање уређаја у домаћинству
 • Спровођење заштитних и еколошких мера у процесу рада
 • Комуникација и организација рада на радном месту (у сервису, на терену)

ЗАДАЦИ:

 • Утврђивање врсте и локације квара
 • Обављање ситних поправки
 • Замена неисправних делова (склопова, модула)
 • Провера функционалности уређаја
 • Повезивање уређаја са одговарајућом инсталацијом 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Квалификација се стиче  након успешно завршеног средњег стручног образовања у трајању од четири године и положеног матурског испита.

Оспособићете се за учешће у инвидуалној или тимској изради софтверских апликација, креирање и развој база података, статичких и динамичких веб презентација и одржавање и проверу сигурности информационих система. Научићете да саставите рачунарске конфигурације, тестирате њихову исправност и отклаљате кварове, инсталирате оперативне системе, конфигуришете и одржавате рачунарске мреже различитих технологија, користите интернет сервисе, креирате, моделирате, развијате и инплеменирате базе података, креирате различите врсте десктоп и веб апликација као и апликације за рад са базама података и апликације за електронско пословање.

ДУЖНОСТИ – СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

 • Припрема и организација рада
 • Израда десктоп апликација
 • Израда веб апликација (статичких и динамичких веб страница)
 • Израда и управљање базом података
 • Израда техничке документације

ИЗЛОЖЕНОСТ РИЗИЦИМА:

 • Ризик од стреса
 • Ризик од оштећења вида 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Телекомуникациони системи су свуда око нас, од обичних кућних телефонских апарата, кабловске и HD телевизије, преко мини централа, интерфонских система, видео надзора, у зградама, „паметних кућа“, до Телекома, оптичког преноса сигнала, мобилне телефоније и GPRS- ова за навигацију, као и великих фабричких постројења у којима је неопходно постојање телекоминикационе опреме.

Квалификација се стиче  након успешно завршеног средњег стручног образовања у трајању од четири године и положеног матурског испита .

Ученици образовног профила електротехничар телекомуникација стичу теоретска и практична знања у свим савременим областима телекомуникација: мобилне комуникације, рачунарске комуникације, интернет, оптичке комуникације, сателитске комуникације… Телекомуникације налазе примену у свим делатностима, па је могућност запошљавања велика: телекомуникационе компаније, производне фирме, радио и ТВ, поште, банке, железница, војска, полиција… 

Електротехничар телекомуникација се бави  инсталирањем и одржавањем уређаја и опреме и припремом пројектне и техничке докумантације телекомуникационих система по упутствима инжењера.

ДУЖНОСТИ – СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

 • Извршавање послова у процесу развоја и производње телекомуникационих уређаја
 • Припрема пројектне и техничке документације телекомуникационих система
 • Инсталирање уређаја и опреме у телекомуникационим системима
 • Одржавање телекомуникационе опреме
 • Вођење евиденције 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

Енергетика је област електротехнике која постаје све актуелнија светска тема, с обзиром да је, после хране и воде, енергија најдрагоценији ресурс. Чињеница је да је енергије све мање у оном виду како смо је до сада користили, а недовољно у облику у коме смо тек почели да је користимо. У том смислу, обновљиви извори енергије су будућност енергетике, а енергетика – будућност електротехнике.

Квалификација се стиче  након успешно завршеног средњег стручног образовања у трајању од четири године и положеног матурског испита .

ДУЖНОСТИ – СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

 • Припрема и организација рада
 • Извођење електроинсталатерских радова
 • Изградња и одржавање електроенергетских водова и постројења
 • Управљање и одржавање електричних машина и електромоторних погона са аутоматским управљањем
 • Обезбеђивање квалитета
 • Употреба информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду
 • Предузимање мера безбедности и здравља на раду и заштита животне средине

ИЗЛОЖЕНОСТ РИЗИЦИМА:

УСЛОВИ:

 • Екстремна температура
 • Влага преко уобичајене
 • Бука која онемогућава нормалну комуникацију
 • Вибрације
 • Лоше осветљење

У ТОКУ ПОСЛА:

 • Ризик од високог напона
 • Ризик од механичких повреда
 • Ризик од пожара
 • Ризик од пада
 • Ризик од опекотине

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА

Квалификација се стиче  након успешно завршеног средњег стручног образовања у трајању од четири године и положеног матурског испита .

ДУЖНОСТИ – СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

 • Снимање звука и слике
 • Обрада звука и слике
 • Сервисирање уређаја за снимање звука и слике
 • Креирање графике и анимације
 • Скриптно програмирање
 • Администрирање садржаја веб сајта

 

Неки од послова за које ће ученици  бити осбособљени након школовања су:

 • Одржавање дигиталних и аналогних аудио и видео уређаја (камера, камкордера, ТВ пријемника и монитора, аудио и видео плејера и др.)
 • Рад у радио и ТВ центрима и студијима (рад са камером, контрола светла, тонска режија итд.)
 • Постављање и одржавање интерне, сателитске и кабловске телевизије и обављање послова провајдерских кућа за пружање различитих телекомуникационих услуга
 • Примена савремених софтверских мултимедијалних алата у аудио и видео продукцији, маркетингу (оглашавање, рекламе) графичком и WЕБ дизајну, техничкој подршци за мултимедијалне презентације у електронским и штампаним медијима
 • Обављање  послова у области видео надзора, електронске контроле и обезбеђења у индустрији, саобраћају, медицини

ИЗЛОЖЕНОСТ РИЗИЦИМА:

 • Ризик од стреса 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА

Квалификација се стиче  након успешно завршеног средњег стручног образовања у трајању од четири године и положеног матурског испита .

Електротехничар процесног управљања програмира рачунаре да управљају процесима као што су грејање и хлађење, рад сигурносних и алармних уређаја, рад семафора, контрола и паковање производа, изазивање сценских ефеката итд. Ови системи се примењују у многим областима производње, контроле, надзора и одржавања, као што су на пример електропривреда, погони у индустријској производњи, разни објекти за контролу и регулисање саобраћаја, медицинске установе, установе културе и забаве, хотели итд. Даље, електротехничар процесног управљања програмира и микрорачунаре уграђене у различите дисплеје, билборде, камере, мобилне телефоне, алате и друге уређаје.  

 

ЗАХТЕВИ ЗАНИМАЊА У ПОДРУЧЈУ РАДА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА:

 • Неопходност сталног прилагођавања промељивим захтевима тржишта рада, 
 • Потреба континуираног образовања,
 • Стално стручно усавршавање, 
 • Развој каријере, 
 • Унапређивања запошљивости

 


 

Стари образовни профили

Електротехничар телекомуникација
Електротехничар рачунара
Електротехничар мултимедије
Електротехничар енергетике
Електротехничар електронике
 Администратор рачунарских мрежа
Електротехничар информационих технологија

 


Претрага

Активности

Школске новине