Електротехничар информационих технологија – оглед

Електротехничар информационих технологија – оглед

је НОВ образовни профил, на коме ће  ове школске године прва генерација наших ученика завршити други разред.

Овај нови образовни профил је уведен као одговор на потребе савременог друштва, чије се функционисање не може ни замислити без примене информационих и комуникационих технологија.

На овом образовном профилу се оспособљавају ученици за израду софтверских апликација, за креирање и развијање база података, статичких и динамичких веб презентација и одржавање и проверу сигурности информационих система.

По завршетку школовања ученици ће бити оспособљени за:

  • Постављање и одржавање оперативног система рачунара
  • Креирање, одржавање, ажурирање садржаја и проверу сигурности платформи за Интернет сервисе
  • Израду десктоп апликација
  • Израду статичких и динамичких веб апликација и њихово имплементирање
  • Креирање, моделовање и развијање база података
  • Одржавање и проверу сигурности информационих система

 

Након завршетка средње школе на овом образовном профилу, ученици ће имaти одличну основу и предзнaња, уколико се одлуче зa нaстaвaк школовaњa у прaвцу Информaционих Технологијa.

Ученици ће по зaвршеном школовaњу имaти могућност зaпошљавања у великом броју фирми које се бaве изрaдом софтверa, кaо и у бaнкaмa чије се пословaње зaснивa нa бaзaмa подaтaкa, а пошто су информaциони системи нешто без чегa се дaнaс не може, и могућности запошљавања су широке и разнолике. Свaкa фирмa, којa у свом рaду користи рaчунaре ће бити место где можете потрaжити посaо.


Претрага

Активности

Школске новине