Електротехничар информационих технологија

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Квалификација се стиче  након успешно завршеног средњег стручног образовања у трајању од четири године и положеног матурског испита.

Оспособићете се за учешће у инвидуалној или тимској изради софтверских апликација, креирање и развој база података, статичких и динамичких веб презентација и одржавање и проверу сигурности информационих система. Научићете да саставите рачунарске конфигурације, тестирате њихову исправност и отклаљате кварове, инсталирате оперативне системе, конфигуришете и одржавате рачунарске мреже различитих технологија, користите интернет сервисе, креирате, моделирате, развијате и инплеменирате базе података, креирате различите врсте десктоп и веб апликација као и апликације за рад са базама података и апликације за електронско пословање.

ДУЖНОСТИ – СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

  • Припрема и организација рада
  • Израда десктоп апликација
  • Израда веб апликација (статичких и динамичких веб страница)
  • Израда и управљање базом података
  • Израда техничке документације

ИЗЛОЖЕНОСТ РИЗИЦИМА:

  • Ризик од стреса
  • Ризик од оштећења вида

Предмети – Ново

Предмети – за ученике уписане 2019/20 школке године

Општеобразовни предмети су као код ученика уписаних 2018/2019

Opsteobrazovni predmeti od 2018_19

Opsteobrazovni Predmeti Od 2018_19 by ETS on Scribd


Strucni predmeti od 2019_20

Strucni Predmeti Od 2019_20 by ETS on Scribd

Предмети – за ученике уписане 2018/19 школке године

Opsteobrazovni predmeti od 2018_19

Opsteobrazovni Predmeti Od 2018_19 by ETS on Scribd

Strucni predmeti za 2018_19

Strucni Predmeti Za 2018_19 by ETS on Scribd

Предмети – за ученике уписане 2017/18 школке године

Nastavni plan Ogled

Nastavni Plan Ogled by ETS on Scribd

 Предмети – збирно

ПРЕДМЕТИ (ОПШТЕОБРАЗОВНИ, СТРУЧНИ И ИЗБОРНИ)
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност
Енглески језик Енглески језик Енглески језик Енглески језик
Физичко васпитање Физичко васпитање Физичко васпитање Физичко васпитање
Математика Математика Математика Математика
Рачунарство и информатика Биологија Социологија са правима грађана Програмирање
Историја Физика Програмирање Веб програмирање
Географија Основе електротехнике Базе података Интернет технологије и сервиси
Хемија Програмирање Рачунарски системи Заштита информационих система
Ликовна култура Електроника Рачунарске мреже и нтернет сервиси Електронско пословање
Физика Веб дизајн Веб програмирање Техничка документација
Основе електротехнике Базе података Предузетништво
Рачунарска графика

и мултимедија

ИЗБОРНИ  ПРЕДМЕТИ:

Грађанско васпитање /Верска настава

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

*Музичка култура

*Екологија и заштита

  животне средине

*Изабрана поглавља 

  математике

*Историја

*Физика

*Логика са етиком

*Пословне   комуникације

*Рачунари у системима

 управљања
Грађанско аспитање /

Верска настава

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

*Музичка култура

*Екологија и заштита

  животне средине

*Изабрана поглавља 

  математике

*Историја

*Физика

*Логика са етиком

*Управљање пројектима

*Пословне  комуникације

*Рачунари у системима 

  управљања

*Програмирање 2Д видео игара

*Грађанско аспитање /

Верска настава

Програмирање
Практична настава
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Грађанско васпитање /Верска настава

 


Претрага

Активности

Школске новине