Електротехничар мултимедија –

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА

Квалификација се стиче  након успешно завршеног средњег стручног образовања у трајању од четири године и положеног матурског испита.

ДУЖНОСТИ – СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

 • Снимање звука и слике
 • Обрада звука и слике
 • Сервисирање уређаја за снимање звука и слике
 • Креирање графике и анимације
 • Скриптно програмирање
 • Администрирање садржаја веб сајта

Неки од послова за које ће ученици  бити осбособљени након школовања су:

  • Одржавање дигиталних и аналогних аудио и видео уређаја (камера, камкордера, ТВ пријемника и монитора, аудио и видео плејера и др.)
  • Рад у радио и ТВ центрима и студијима (рад са камером, контрола светла, тонска режија итд.)
  • Постављање и одржавање интерне, сателитске и кабловске телевизије и обављање послова провајдерских кућа за пружање различитих телекомуникационих услуга
  • Примена савремених софтверских мултимедијалних алата у аудио и видео продукцији, маркетингу (оглашавање, рекламе) графичком и WЕБ дизајну, техничкој подршци за мултимедијалне презентације у електронским и штампаним медијима

 

 • Обављање  послова у области видео надзора, електронске контроле и обезбеђења у индустрији, саобраћају, медицини
  ИЗЛОЖЕНОСТ РИЗИЦИМА:

 

 • Ризик од стреса
ПРЕДМЕТИ (ОПШТЕОБРАЗОВНИ, СТРУЧНИ И ИЗБОРНИ)
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност
Енглески језик Енглески језик Енглески језик Енглески језик
Физичко васпитање Физичко васпитање Физичко васпитање Физичко васпитање
Математика Математика Математика Математика
Рачунарство и информатика Географија Електроника Социологија са правима грађана
Историја Биологија Аудиотехника Алати за управљање

садржајем на интернету

Хемија Физика Видеотехника Производња мултимедијалних садржаја
Ликовна култура Основе електротехнике Алати за обраду аудио

и видео садржаја

Примењена аудио и видео техника
Физика Електроника Компјутерска анимација 3Д моделовање и анимација
Основе електротехнике Веб дизајн Веб програмирање Предузетништво
Рачунарска графика

и мултимедија

Алати за обраду слике ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

*Музичка култура

*Екологија и заштита

  животне средине

*Изабрана поглавља 

  математике

*Историја

*Физика

*Логика са етиком

* Примењена електроник

* Визуелне комуникације

*Грађанско васпитање /

Верска настава

Историја
Информационо-комуникационе технологије Апликативни програми ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

*Музичка култура

*Екологија и 

 заштита

  животне средине

*Изабрана поглавља 

  математике

*Историја

*Физика

*Логика са етиком

*Пословне 

  Комуникациоје

*Објектно 

  програмирање

*Грађанско васпитање 

Верска настава

Практична настава Практична настава
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Грађанско васпитање /Верска настава

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Грађанско васпитање /Верска настава

 


Претрага

Активности

Школске новине