Електротехничар мултимедије

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈЕ

Сајт везан за овај образовни профил – LINK

Електротехничар мултимедија је релативно нов образовни профил, који у нашој школи постоји од 2008/09. школске године.

Осим основних предмета који се изучавају и на другим образовним профилима у области електротехнике, на овом образовном профилу се изучавају и аудио техника, видео техника, дигитални уређаји за креирање, чување и дистрибуцију мултимедијалних садржаја, као и различити софтверски програми и алати за мултимедију.

По завршетку школовања ученици ће бити оспособљени за коришћење и одржавање дигиталних аудио и видео уређаја (камера, комкордера, ТВ пријемника и монитора, аудио и видео плејера …), моћи ће да се укључе и у све послове интерне, кабловске и сателитске телевизије, послове провајдерских кућа за пружање различитих телекомуникационих услуга, као и у различите области примене аудио и видео уређаја (видео надзор, електронска контрола и заштита простора …)

Ученици се на смеру оспособљавају за самосталну израду илустрација, анимација и мултимедијалних веб сајтова…

Смер обухвата широк дијапазон врло интересантних области у којима сваки ученик може да задовољи интересовања и развије креативност.

Техничар мултимедија може да се бави применом мултимедијалних алата у аудио и видео продукцији, адвертајзингу (оглашавање, реклама), графичком и веб дизајну, електронским медијима, штампи, може да нађе своје место у свим медијским и издавачким кућама, маркетингу, филмској и музичкој индустрији…

Стечена знања могу послужити и као добра основа за настављање школовања у области електронике и информационих и комуникационих технологија.

Школовање за овај образовни профил траје четири године.


Претрага

Активности

Школске новине