Aдминистратор рачунарских мрежа

AДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

Администратор рачунарских мрежа је потпуно нов, перспективан, огледни образовни профил у нашој школи. Перспективан је зато, што праћење нових ИТ трендова, опстанак на тржишту и конкурентност, условљава неизбежно коришћење савремене хардверске опреме, увођење рачунарских мрежа и одговарајуће софтверске подршке у предузећима различитог профила, било да се ради о малим предузећима са неколико запослених и малим бројем рачунара, или о великим компанијама са више стотина рачунара.

Пројектовање, инсталација, конфигурација и одржавање таквих рачунарских мрежа, захтева компетентне кадрове, спремне да одговоре свим захтевима савременог пословања подржаног хардверским и софтверским решењима. Управо ова стручна знања и вештине чине наставни програм на овом образовном профилу.

Администратори рачунарских мрежа на радном месту, проверавају техничку исправност рачунарског система, отклањају кварове и застоје у раду система, обављају административне послове са корисницима, саветују кориснике и објашњавају техничке могућности система, пишу програме који служе да се превазиђу недостаци постојеће програмске подршке. Прате новине у програмским пакетима и опреми и уграђују их у постојеће системе и раде на заштити података, приватности, ауторизацији приступа, регистрацији штетних активности корисника, као и нежељених провала у информационе системе.

Упишите овај образовни профил ако волите рад на рачунарима, ако желите да изучавате рачунаре и рачунарске мреже, ако желите да научите све о различитим оперативним системима, архитектури и типологијама рачунарских мрежа, Интернет сервисима и заштити рачунарских система и мрежа. Школовање за овај образовни профил траје четири године.

Претрага

Активности

Школске новине