Електронски упис 2020/2021

Од ове године родитељима/другим законским заступницима ће бити на располагању и могућност да путем портала еУправе (https://euprava.gov.rs) електронски поднесу пријаву/захтев за упис ученика у први разред средње школе, без доласка у школу. Свакако, ученици се могу уписати и доласком у школу, када је довољно да у папирном облику предају исправно попуњену пријаву за упис, али нема потребе да доносе било који документ у папирном облику (изводе, потврде о пребивалишту и лекарско и сл.)

Први уписни круг је 9. и 10. јула 2020. године од 8-15 часова а други уписни круг је 13. јула 2020. године од 8-15 часова.


Претрага

Активности

Школске новине