Elektrotehnička škola "Nikola Tesla" Pančevo
TELEKOMUNIKACIJE
TELEKOMUNIKACIJE

Telekomunikacije su oblast ljudske delatnosti koja se bavi prenošenjem poruka između dva ili više korisnika na udaljenim mestima, obično putem električnih signala.

Rani oblici telekomunikacija uključuju dimne signale i bubnjeve. Bubnjevi su se koristili u Africi, Novoj Gvineji i Južnoj Americi, dok su dimni signali bili korišćeni u Severnoj Americi i Kini.

U srednjem veku, nizovi tornjeva na brhovima brda su korišćeni kao način za prenošenje poruke. Ovakav prenos je imao manu da je mogao daprenese samo jedan znak informacije. Jedan od poznatih primera ovakvog obaveštavanja je bio tokom napada Španske armade na Englesku, kada je niz tornjeva preneo signal od Plimuta do Londona.

Godine 1792, francuski inženjer Klod Šape je sagradio prvi fiksan sistem za vizuelnu telegrafiju (semaforska linija) između Lila i Pariza. Međutim, ovi semafori su zahtevali obučene operatore i skupe tornjeve na intervalima od deset do 30 km. Kao posledica upotrebe električnog telegrafa, poslednja komercijalna semaforska linija je napuštena 1880.
                         
Aleksandar Grejam Bel (engl. Alexander Graham Bell; Edinburg, 3. mart 1847 — Badek, 2. avgust 1922) je bio naučnik, pronalazač i osnivač telefonske kompanije Bel. Pored rada na polju komunikacija zaslužan je za važne pronalaske u avijaciji. Bel je rođen u Edinburgu u Škotskoj, a umro je u Badeku u Kanadi.

Bavio se istraživanjem mehanike govora pa je 1872. godine u Bostonu osnovao školu učitelja za gluvoneme. Izumeo je električni telefon, koji je više puta usavršavan, a upotrebljava se od 1877. godine do danas. Konstruisao je i fotofon, koji deluje na principu pretvaranja promena intezinteta svetlosti u zvuk, a reprodukcija zvuka u zvučnom filmu zasniva se na tom principu.
Nikola Tesla (Smiljan, Vojna krajina, Austrijsko carstvo, 10. jul 1856 — Njujork, Njujork, SAD, 7. januar 1943) je jedan od najpoznatijih svetskih pronalazača i naučnika u oblasti fizike, elektrotehnike i radiotehnike.

Najznačajniji Teslini pronalasci su polifazni sistem, obrtno magnetsko polje, asinhroni motor, sinhroni motor i Teslin transformator. Takođe, otkrio je jedan od načina za generisanje visokofrekventne struje, dao je značajan doprinos u prenosu i modulaciji radio-signala, a ostali su zapaženi i njegovi radovi u oblasti rendgenskih zraka.

Njegov sistem naizmeničnih struja je omogućio znatno lakši i efikasniji prenos električne energije na daljinu. Bio je ključni čovek na izgradnji prve hidrocentrale na Nijagarinim vodopadima.

Umro je u svojoj 87. godini, siromašan i zaboravljen.

Jedini je Srbin po kome je nazvana jedna međunarodna jedinica mere, jedinica mere za gustinu magnetnog fluksa, Tesla.

Nikola Tesla je autor više od 700 patenata, registrovanih u 25 zemalja, od čega u oblasti elektrotehnike 112


 

Ruter ili mrežni usmerivač (engl. Router) je računarski uređaj koji služi za međusobno povezivanje računarskih mreža. On ima funkciju da za svaki paket podataka odredi putanju - rutu kojom treba taj paket da ide i da taj isti paket prosledi sledećem uređaju u nizu.
Iako su najčešće ruteri posebni uređaji, oni su u suštini računari čiji su softver i hardver specijalizovani za namenu da povezuju više mreža. U malim lokalnim mrežama (LAN) ruter se obično postavlja da bude veza između same mreže i Interneta. Tako na primer ADSL ruter služi kao veza između kućne mreže i mreže Internet provajdera do koje ruter dolazi preko ADSL veze.