НAСTAВНИЧKO ВEЋE, СРЕДА, 17.08.2016. У 11:30

  • -

НAСTAВНИЧKO ВEЋE, СРЕДА, 17.08.2016. У 11:30

На основу чл.6. Пословника о раду Наставничког већа, сазивам седницу

НAСTAВНИЧKO ВEЋE

            СРЕДА, 17.08.2016.

                          У   11:30

 

  1. СЕДНИЦA  ШКОЛСКE 2015/2016.

ДЕЛ.БР. 1362 / 16

ДАТУМ:12.08.2016.

 

ДНEВНИ РEД:

  1. Усвајање записника са 7. Седнице Наставничког већа
  2. Предлог поделе старешинства, предмета, нераспоређени часови, технолошки вишкови
  3. Информације о радовим у школи
  4. Информације о распореду и првом радном дану
  5. Предлог за промену почетка наставног дана
  6. Разно

 

ПАНЧЕВO, 12.08.2016. 

Директор

Нкола Ћурчин


Претрага

Активности

Школске новине