ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" ПАНЧЕВО

МАТУРА 2015.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРЕ

 

ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

МАТЕМАТИКА

ОСНОВЕ ВИДЕОТЕХНИКЕ

ПРОИЗВОДЊА МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ САДРЖАЈА

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ теме за практичан рад

ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ

РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ

РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ теме за практичан рад

СОФТВЕРСКИ МУЛТИМЕДИЈАЛНИ АЛАТИ теме за практичан рад

ОСНОВИ АУДИОТЕХНИКЕ

МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОНИЦИ

ОСНОВИ АУДИОТЕХНИКЕ теме за практични рад

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЦИНСКИ УРЕЂАЈИ

Теме за матурски. Практицни део. Предмет Рацунари.
1. Графичка картица
2. linux
3. Монитори
4. Излазно улазни уређаји
5. Blue screen of death
6. Виртуелна меморија
7.Матична плоча
8. Процесори И серије
9. Flash  меморија
10. windows
11. Процесори
12. Tuch screen
13. Интернет претраживачи
14. Андроид
15. Меморије