ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" ПАНЧЕВО

Електротехничар информационих технологија – оглед је НОВ образовни профил, на коме ће  ове школске године прва генерација наших ученика завршити други разред.

Овај нови образовни профил је уведен као одговор на потребе савременог друштва, чије се функционисање не може ни замислити без примене информационих и комуникационих технологија.

На овом образовном профилу се оспособљавају ученици за израду софтверских апликација, за креирање и развијање база података, статичких и динамичких веб презентација и одржавање и проверу сигурности информационих система.

По завршетку школовања ученици ће бити оспособљени за:

  • Постављање и одржавање оперативног система рачунара
  • Креирање, одржавање, ажурирање садржаја и проверу сигурности платформи за Интернет сервисе
  • Израду десктоп апликација
  • Израду статичких и динамичких веб апликација и њихово имплементирање
  • Креирање, моделовање и развијање база података
  • Одржавање и проверу сигурности информационих система

 

Након завршетка средње школе на овом образовном профилу, ученици ће имaти одличну основу и предзнaња, уколико се одлуче зa нaстaвaк школовaњa у прaвцу Информaционих Технологијa.

Ученици ће по зaвршеном школовaњу имaти могућност зaпошљавања у великом броју фирми које се бaве изрaдом софтверa, кaо и у бaнкaмa чије се пословaње зaснивa нa бaзaмa подaтaкa, а пошто су информaциони системи нешто без чегa се дaнaс не може, и могућности запошљавања су широке и разнолике. Свaкa фирмa, којa у свом рaду користи рaчунaре ће бити место где можете потрaжити посaо.

 

Nastavni plan obrazovnog profila:


 I razred

Srpski jezik i književnost
Strani jezik
Fizičko vaspitanje
Matematika
Računarstvo i informatika
Istorija 
Fizika
Geografija
Hemija
Osnove elektrotehnike
Računarska grafika i multimedija
Programiranje
Praktična nastava


 II razred

Srpski jezik i književnost
Strani jezik
Fizičko vaspitanje
Matematika
Umetnost
Osnove elektrotehnike
Programiranje
Aplikativni programi
Elektronika
Računarski hardver
Veb dizajn
Praktična nastava


III razred

Srpski jezik i književnost
Strani jezik
Fizičko vaspitanje
Matematika
Sociologija sa pravima građana
Etika
Programiranje
Veb programiranje
Operativni sistemi
Računarske mreže i komunikacije
Informacioni sistemi i baze podataka


IV razred

Srpski jezik i književnost
Strani jezik
Fizičko vaspitanje
Matematika
Programiranje
Veb programiranje
Internet tehnologije i servisi
Zaštita informacionih sistema
Elektronsko poslovanje
Tehnička dokumentacija
Preduzetništvo


 Izborni predmeti:

Poslovne komunikacije
Primenjena elektronika
Softverski multimedijalni alati
Upravljanje projektima
Baze podataka
Računari u sistemima upravljanja
Biologija
Muzička umetnost
Likovna kultura
Algebra sa analitičkom geometrijom
Jednačine, diferencijalni i integralni račun
Sociologija
Filozofija
Fizika