ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" ПАНЧЕВО

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈЕ

Сајт везан за овај образовни профил - LINK

Електротехничар мултимедија је релативно нов образовни профил, који у нашој школи постоји од 2008/09. школске године.

Осим основних предмета који се изучавају и на другим образовним профилима у области електротехнике, на овом образовном профилу се изучавају и аудио техника, видео техника, дигитални уређаји за креирање, чување и дистрибуцију мултимедијалних садржаја, као и различити софтверски програми и алати за мултимедију.

По завршетку школовања ученици ће бити оспособљени за коришћење и одржавање дигиталних аудио и видео уређаја (камера, комкордера, ТВ пријемника и монитора, аудио и видео плејера ...), моћи ће да се укључе и у све послове интерне, кабловске и сателитске телевизије, послове провајдерских кућа за пружање различитих телекомуникационих услуга, као и у различите области примене аудио и видео уређаја (видео надзор, електронска контрола и заштита простора ...) Ученици се на смеру оспособљавају за самосталну израду илустрација, анимација и мултимедијалних веб сајтова...

Смер обухвата широк дијапазон врло интересантних области у којима сваки ученик може да задовољи интересовања и развије креативност.

Техничар мултимедија може да се бави применом мултимедијалних алата у аудио и видео продукцији, адвертајзингу (оглашавање, реклама), графичком и веб дизајну, електронским медијима, штампи, може да нађе своје место у свим медијским и издавачким кућама, маркетингу, филмској и музичкој индустрији...

Стечена знања могу послужити и као добра основа за настављање школовања у области електронике и информационих и комуникационих технологија.

      Школовање за овај образовни профил траје четири године.

 

Nastavni plan obrazovnog profila:


I razred


Srpski jezik i književnost
Strani jezik
Istorija
Geografija
Muzička umetnost
Fizičko vaspitanje
Matematika
Računarstvo i informatika
Fizika
Hemija
Biologija
Osnove elektrotehnike
Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom
Praktična nastava

Izborni predmeti:

Verska nastava
Građansko vaspitanje


II razredSrpski jezik i književnost
Strani jezik
Istorija
Likovna umetnost
Fizičko vaspitanje
Matematika
Fizika
Informaciono-komunikacione tehnologije
Primena računara u elektrotehnici
Električna merenja
Elektronika
Praktična nastava

Izborni predmeti:

Verska nastava
Građansko vaspitanje


III razredSrpski jezik i književnost
Strani jezik
Sociologija
Fizičko vaspitanje
Matematika
Digitalni uređaji i računari
Osnove audiotehnike
Osnove videotehnike
Multimedijalni servisi
Uvod u tehnike multimedija

Izborni predmeti:

Verska nastava
Građansko vaspitanje


IV razred


Srpski jezik i književnost
Strani jezik
Ustav i prava građana
Filozofija
Fizičko vaspitanje
Matematika
Ekonomika i organizacija preduzeća
Multimedijalne komunikacije
Proizvodnja multimedijalnog sadržaja
Primenjena audio-video tehnika
Softverski multimedijalni alati
Projektovanje i izrada tehničke dokumentacije

Izborni predmeti:

Verska nastava
Građansko vaspitanje