ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" ПАНЧЕВО

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

Електротехничар рачунара је профил који образује техничаре за рад на хардверу и софтверу, тј. техничаре који се баве одржавањем електронике рачунара, или реализацијом програма на рачунару.

   Електротехничар рачунара на радном месту обавља следеће задатке:

à        одржава рачунарске системе у смислу откривања, локализације и отклањања кварова

à        израђује склопове рачунарских средстава

à        израђује уређаје за електронске  и остале аутомате

à        пројектује подсклопове, склопове и уређаје у области електронске аутоматике и уређаје са микропроцесорима

à        обавља операторске послове у рачунарским центрима

à        одржава софтвер, израђује услужне програме и податке

 

Рачунари налазе примену у свим облатстима људске делатности, па је због тога ово занимање веома атрактивно. Могућности запошљавања су велике јер практично рачунари се користе свуда: у обради најразноврснијих података, у рачуноводству, у вођењу разних процеса у индустрији, у области научних истраживања, у медицини, у трговини  итд.

Школовање за овај образовни профил траје 4 године.