ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" ПАНЧЕВО

УПИС 2015.

Максималан и минималан број поена  на упису ученика за школску 2014/2015.год.

 

 

Профил

Број места

Минимум

Максимум

1.

Електротехничар мултимедија-оглед

30

69,38

92,16

2.

Електротехничар информационих технологија-оглед

24

83,52

96,40

3.

Електротехничар телекомуникација

30

72,68

96,00

4.

Администратор рачунарских мрежа -оглед

20

77,92

93,00

5.

Електротехничар енергетике

30

38,56

71,52

6.

Електротехничар процесног управљања

30

64,88

88,96

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

БРОЈ УЧЕНИКА

ШИФРА ПРОФИЛА

Електротехничар мултимедија

30

JNPA SF 4E27S

Електротехничар информационих технологија оглед

24

JNPA SF 4E40S

Електротехничар телекомуникација

30 /5/

JNPA SF 4E115

Електротехничар процесног управљања

30 /5/

JNPA SF 4E235

Електротехничар енергетике

30 /5/

JNPA SF 4E045

Администратир рачунарских мрежа оглед

20

JNPA SF 4E245

Здравствени услови за упис у средњу школу

Електротехничар за расхладне и термичке уређаје: а1–а2–а4–а6–б–д1–д2–д3–е–ф–г
Електротехничар телекомуникација: а1–а2–а5–б–д1–д2–д3–г
Електротехничар аутоматике: а1–а4–б–д1–д2–д3
Електротехничар рачунара: а1–а4–д1
Електротехничар радио и видео технике: а1–а4–б–д1
Електротехничар за електронику на возилима – оглед: а1–а4–б–д1–д2–д3–г
Електротехничар процесног управљања: а1–а2–а6–б–ц1–д1–д2–д3–х
Администратор рачунарских мрежа – оглед: а1–а4–д1
Електротехничар телекомуникација – оглед:а1–а2–а5–б–д1–д2–д3–г
Електротехничар мултимедија – оглед: а1–а2–а5–б–д1–д2–д3–г

Електротехничар енергетике: а1–а2–а6–б–ц1–д1–д2–д3–е–г–х

 

 

Посебни здравствени услови за упис ученика у први разред средње школе исказани су словним ознакама које значе:

а1 – нормалан вид на близину
а2 – нормалан вид на даљину
а3 – нормалан вид на близину и даљину без ношења корективних помагала
а4 – нормалан колорни вид (распознавање основних боја)
а5 – нормалан колорни вид*
а6 – нормалан стереоскопски вид
а7 – нормална ширина видног поља
а8 – нормална адаптација на таму
б – нормалан слух
б1 – нормалан слух*
ц1 – нормална функција равнотеже
ц2 – нормална функција равнотеже*
д1 – нормална функција горњих екстремитета
д2 – нормална функција доњих екстремитета
д3 – нормална функција кичменог стуба
е – нормална функција кардиоваскуларног система
ф – нормална функција респираторног система
г – нормална функција нервног система
х – нормална функција ендокриног система
и – нормална функција јетре
к – нормална функција бубрега
л – нормална функција хематопоезног система
м – одсуство алергијских манифестација

Ради јединственог тумачења и процењивања посебних здравствених услова за упис ученика у први разред средње школе школски лекари и лекари специјалисти треба да се придржавају следећих критеријума:


а1 – нормалан вид на близину: оштрина вида од 0,8 и више. Довољан је и монокуларни вид.
Ова оштрина вида може се постићи и ношењем корективних помагала.
а2 – нормалан вид на даљину: оштрина вида од 0,8 и више. Довољан је и монокуларни вид.
Ова оштрина вида може се постићи и ношењем корективних помагала.
а3 – нормалан вид на близину и даљину без ношења корективних помагала: оштрина
вида од 0,8 и више која се постиже без употребе корективних помагала на оба ока појединачно.
а4 – нормални колорни вид (распознавање основних боја): црвена, зелена и плава.
а5 – нормални колорни вид*: исправно читање таблица по Исцхиараи или Стиллинг-у, или теста
на ортхо-ратер-у са не више од једне грешке.
а6 – нормалан стереоскопски вид: оштрина вида од 0,8 и више која се постиже без употребе
корективних помагала на оба ока појединачно и постојање стереоскопског вида на ортхоратер-у.
а7 – нормална ширина видног поља: ширина видног поља која одговара ширини видног
поља испитивача – методом конфронтације или ширина видног поља од 60 степени назално КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014 21 и 90 степени темпорално на сваком оку – перитестом по Бецку на ортхо-ратер-у.
а8 – нормална адаптација на таму: потребан офталмолошки преглед – тест на никтомату по Сцхоберу или скотоптикометру по Хеинсиус-у.
Напомена: Због јако строгог нивоа испитивања стереоскопског вида и колорног вида на ортхо-ратер-у, сви кандидати који имају испаде ових функција морају се проверити тестом на псеудоизохроматским таблицама за испитивање колорног вида (Исхиара, Стиллинг) и тестовима за стереоскопски вид (Титмус, Ланг, Рандот). Ова се провера врши пре дефинитивног мишљења, тј. савета на нивоу професионалне оријентације.
Ознака са звездицом (*) упућује да је за ове образовне профиле потребан комплетан офталмолошки преглед. Пример за то су образовни профили који захтевају нормалну
адаптацију на таму (стражари са ношењем оружја, радна места у рударској јами и друга).
б – нормалан слух: нормалан слух на нивоу говорне комуникације; кандидат може без тешкоћа да комуницира са својом околином и да чује звучне сигнале и упозорења на
опасност.
б1 – нормалан слух*: кандидат чује све звучне фреквенције од 1дБ до 20дБ. Ознака са звездицом (*) упућује да је за ове образовне профиле потребна аудиометрија.
ц1 – нормална функција равнотеже: кандидат може да се креће без тешкоћа. Неће се узимати у обзир оштећења чула и центра за равнотежу која немају утицаја на кретање.
ц2 – нормална функција равнотеже*: ознака са звездицом упућује да је за поједине образовне профиле потребан преглед специјалисте ОРЛ и вестибуларни тест (у случајевима
када се рад у том образовном профилу обавља на незаштићеним висинама или на тлу са могућношћу пада у јаме, у ископе и слично).
д1 – нормална функција горњих екстремитета: подразумева очувану активну покретљивост свих зглобова горњих екстремитета до физиолошких амплитуда.
д2 – нормална функција доњих екстремитета: подразумева очувану активну покретљивост свих зглобова доњих екстремитета до физиолошких амплитуда.
д3 – нормална функција кичменог стуба: подразумева очувану активну покретљивост свих делова кичменог стуба до физиолошких амплитуда.
е – нормална функција кардиоваскуларног система: подразумева нормалан крвни притисак, нормалан ЕКГ налаз и одсуство срчаних мана.
ф – нормална функција респираторног система: подразумева нормалан функционални налаз на плућима.
г – нормална функција нервног система: подразумева одсуство епилепсије и других неуролошких поремећаја. У случају сумње на неуролошко обољење потребан је неуролошки преглед.
х – нормална функција ендокриног система: функција ендокриних жлезда је у границама нормале.
и – нормална функција јетре: нормалне вредности билирубина и трансаминазе.
к – нормална функција бубрега: нормалан налаз целокупног прегледа урина.
л – нормална функција хематопоезног система: леукоцити, леукоцитарна формула, еритроцити и тромбоцити су у нормалним границама.
м – одсуство алергијских манифестација: у анамнези и извештају лекара школског диспанзера нема података о алергијским манифестацијама.