Електротехничка школа

„НИКОЛА ТЕСЛА“

ПАНЧЕВО

Ванредни ученици

Све информације се могу добити позивом на телефон школе 013/2352-615 или у школи.
Адреса школе: Максима Горког 7, Панчево

Kоординатор за ванредне ученике: Весна Стевић

ПРЕДМЕТИ (ОПШТЕОБРАЗОВНИ, СТРУЧНИ И ИЗБОРНИ)

Доквалификација и преквалификација

 • Електротехничар енергетике – 4 год.
 • Електротехничар електромоторних погона – 4 год.
 • Електротехничар  аутоматике – 4 год.
 • Електротехничар  рачунара – 4 год.
 • Електротехничар  електронике – 4 год.
 • Електротехничар  процесног управљања – 4 год.
 • Електротехничар  за термичке и расхладне уређаје – 4 год.
 • Електромеханичар за машине и опрему – 3 год.
 • Електроинсталатер – 3 год.
 • Аутоелектричар – 3 год.
 • Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје – 3 год.
 • Електромонтер мрежа и постројења – 3 год.

  Специјалистичко образовање

  • Електроенергетичар за електричне инсталације – 1 год.
  • Електротехничар специјалиста за термичке и расхладне уређаје – 1 год.
  • Аутоелектричар- специјалиста – 1 год.
  • Електроенергетичар за машине и опрему – 1 год.
  • Електротехничар специјалиста за телекомуникационе мреже – 1 год.
  • Електротехничар специјалиста за аутоматику – 1 год.
  • Електротехничар специјалиста за комутационе уређаје – 1 год.
  • Електротехничар специјалиста за рачунарску опрему – 1 год.
  • Електротехничар специјалиста за програмску опрему – 1 год.
  • Електротехничар специјалиста за сигнално-сигурносна постројења – 1 год.
  • Техничар специјалиста за израду телекомуникационих каблова – 1 год.
  • Електричар специјалиста за системе преноса – 1 год.