Правилници за полагање матурских испита могу се наћи на страници Матурски испити – упутства.
Адреса за пријаву испита, за издавање потврда и остале административне послове је administrativniets@gmail.com