+381 (13) 235 26 15 office@etsntesla.edu.rs

Naša škola je dobila ECDL licencu čime je omogućeno:
–          izdavanje ECDL sertifikata učenicima sa zaključnom ocenom 4 ili 5 iz predmeta Informatika i računarstvo
–          obavljanje ECDL testiranja za sve učenike sa zaključnom ocenom 2 ili 3
–          obučavanje i obavljanje ECDL testiranja za sve kojima je potreban ECDL sertfikat
Učenici koji žele evropsku ECDL verifikaciju svog postignutog uspeha treba da se jave nastavniku informatike ili sekretaru škole uz prezentaciju svedočanstva.
edcllogo
Šta je ECDL?
ECDL (European Computer Driving Licence) je kompjuterski sertifikat nastao na inicijativu European Commission i Council of European Professional Informatics Societies,  potrebom da zaposleni u Evropi imaju jedinstveno i prepoznatljivo informatičko obrazovanje. Danas se ECDL standard primenjuje u 148 zemalja na 36 svetskih jezika i sa 15 miliona do sada lincenciranih građana,  postao je daleko najrasprostranjeniji svetski sertifikat za korisnike personalnih računara.
ECDL je vendorski nezavistan informatički sertifikat, zacrtan u strategijama Evropske unije i u mnogim zemljama sveta. U Srbiji su ECDL sertifikaciju zaposlenih sprovela mnoga preduzeća i institucije: Elektroprivreda, Telekom, NIS, PŠ, ŽTP, Air SERBIA, PTT, SDPR, Poreska uprava, banke, Energoprojekt, Infostan,… ministarstva odbrane, rada, inostranih poslova, zdravlja, finansija, AP Vojvodina,… a kao standard informatičkog obrazovanja dostupan je u većini privatnih i državnih univerzitetskih institucija: Ekonomski fakulteti, Megatrend, Singidunum, Bankarska akademija, Fabus, mnoge gimnazije i srednje škole. Do sada je u Srbiji osnovano preko 170 ECDL testnih centara gotovo u svakom većem gradu, koji vrše obuke i testiranja, a preko 40.000 ljudi je steklo ECDL sertifikat.
 
Na sajtovima najvećih agencija za zapošljavanje: www.infostud.comwww.posao-srbija.comwww.lakodoposla.com ili www.nsz.rs, ECDL je istaknut kao najtraženiji dodatni uslov za zaposlenje posle strukovne diplome.
 
Na osnovu čega možemo izdavati ECDL sertifikate?
 

  1. Škola je prošla sve potrebne procedure radi stiannja ECDL licence i ovlašćenja za nastavnike.
  2. Nacionalna Komisija za analizu usklađenosti nastavnog programa Informatika i računarstvo sa evropskim ECDL standardima, sastavljenaod eksperata deleginarnih od strane Ministarstva prosvete, Ministarstva za spoljnu i unutrašnju trgovinu i telekomunikacije (Sektor za informaciono društvo), Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, udruženja profesora informatike, nastavnika inforamatikeu srednjim školama i gimnazijama, predstavnika JISA – informatičkog saveza Srbije i regionalne ECDL kancelarije u Beogradu, radeći u cilju izjednačavanj kvalifikacija a time i uslova za zaposlenje i karijeru naših učenika sa evropskim, donela je sledeće zaključke i konstatacije:

–          Nastavni program predmeta Računarstvo i informatika u srednjim stručnim školama u prvoj godini učenja obuhvata gradivo izjednačeno sa ECDL Start u okviru ECDL Syllabus 5 za sve trogodišnje i četvorogodišnje stručne škole.
–          Dalja usklađenost predmeta iz oblasti računarstva i informatike, koji se proučavaju u srednjim stručnim školama, do nivoa ECDL Core ili ECDL Profile u okvuru okviru ECDL Syllabus 5, treba biti predmet pojedinačnih analiza nastavnih planova i programa iz tih predmeta prema svim obrazovnim profilima i područjima rada.  (U skladu sa ovim zaključkom škola je pokrenula proces provere usklađenosti za sve profile a naročito za profil elektrotehničar informacionih tehnologija, elektrotehničar računara i elektrotehničar multimedija.)
–          Obzirom na stepen prolaznosti koji je uokviru ECDL-a na nivou 75%, ECDL sertifikacija se može odobriti samo učenicima sa zaključnom ocenom 4 ili 5 u svedočanstvu iz predmeta Računarstvo i informatika. Ostali učenici moraju imati dopunsku proveru znanja ukoliko žele ECDL sertifikat.
 
Povoljnosti za naše učenike
Priznavanjem usklađenosti našeg nastavnog programa sa evropskim, učenici sa ocenom 4 ili 5 mogu dobiti sertifikat samo sa plaćanjem administrativnih troškova registracije a bez dodatnih obuka i polaganja ispita koje inače na tržištu košta oko 20.000 dinara zavisno od nivoa i obima sertifikacije.
Učenici koji su imali slabiju ocenu iz informatike mogu steći ECDL sertifikat uz dodatnu obuku i dodatno polaganje jednog zbirnog ECDL ispita što će im takođe pomoći da do ECDL sertifikata dođu po najpovoljnijim uslovima.
Sticanjem ECDL sertifikata stiče se i prednost na konkursima za zapošljavanje a mnogi fakulteti širom Evrope pa i u Srbiji, priznaju ECDL za ispit iz informatike.