+381 (13) 235 26 15 etsntesla@etsntesla.edu.rs

На основу чл.6. Пословника о раду Наставничког већа, сазивам седницу

НAСTAВНИЧKO ВEЋE

            СРЕДА, 17.08.2016.

                          У   11:30

 

  1. СЕДНИЦA  ШКОЛСКE 2015/2016.

ДЕЛ.БР. 1362 / 16

ДАТУМ:12.08.2016.

 
ДНEВНИ РEД:

  1. Усвајање записника са 7. Седнице Наставничког већа
  2. Предлог поделе старешинства, предмета, нераспоређени часови, технолошки вишкови
  3. Информације о радовим у школи
  4. Информације о распореду и првом радном дану
  5. Предлог за промену почетка наставног дана
  6. Разно

 
ПАНЧЕВO, 12.08.2016. 
Директор
Нкола Ћурчин