Од понедељка 21. фебруара ће се примењивати први модел организације образовно-васпитног рада – непосредно остваривање образовно-васпитног рада (сви ученици долазе у школу).
Ради се по распореду број 2:
II и IV година и III-7 – пре подне
I и III година – после подне
У прилогу је и допис МПНТР.