+381 (13) 235 26 15 office@etsntesla.edu.rs

Електротехничка школа

„НИКОЛА ТЕСЛА“

ПАНЧЕВО

Ученички парламент

Председник: Стефан Терзић 3-3
Потпредседник: Урош Мажинг 4-4
Секретар: Emilly Нешковић 4-1

На Седници Ученичког парламента ЕТШ „Никола Тесла“ Панчево одржаној 13. 9. 2022. године изабрани су следећи ученици – представници у Тимове и органе школе:

 

Тим или орган Име и презиме ученика Одељење
ШКОЛСКИ ОДБОР 1. Страхиња Стевшић
2. Урош Мажинг
4-4
4-4
САВЕТ РОДИТЕЉА 1. Урош Ранчић
2. Игор Дамјановић
2-1
4-2
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 1. Бранислав Дејановић
2. Стефан Вујовић
3-6
3-6
Стручни актив за развојно планирање 1. Марко Ћулибрк
2. Марко Станковић
2-2
2-5
Тим за самовредновање 1. Дарко Милошевић
2. Немања Јовић
2-1
1-2
Тим за превенцију и заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 1. Душан Стражмештеров
2. Никола Тадић
4-5
4-5
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 1. Вања Ђорђевић
2. Марко Милутиновић
1-1
1-1
Тим за инклузивно образовање 1. Никола Пешић
2. Тадија Симоновић
1-6
4-1

Електротехничка школа

"НИКОЛА ТЕСЛА"

ПАНЧЕВО

ЗАПОСЛЕНИ

ДИРЕКТОР

Директор / Principal
Атила Ђерфи / Atila Djerfi
адреса е-поште /e-mail: direktor@etsntesla.edu.rs

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Александар Анђелков Наставник практичне наставе
Босић Весна Професор
Бошковић Јасна Професор
Васовић Саша Професор
Веселиновић Марко Помоћни наставник
Вртикапа Гојко Професор
Вулетић Биљана Професор
Вучковић Марјановић Славица Професор
Вучуревић Пајо Професор
Глумац Фазловски Оливера  Професор
Грбин Данијела  Професор
Грбовић Никола  Професор
Думитру Бончић Ика Професор
Етински Владимир Професор
Илић Мирјана Професор
Јанкулов Надица Професор
Јаношевић Љубица Професор
Јеленковић Марина Професор
Јелић Биљана Професор
Јовандић Владимир Професор
Јовандић Маријана Професор
Јовановић Јелица Професор
Јованчевић Снежана Професор
Јовчић Јелена Професор
Капата Радмила Професор
Лазаров Наташа Професор
Лукић Миодраг Професор
Маринко Јелена Професор
Марјановић Немања Професор
Марковић Јелена Професор
Марковић Милоје Професор
Матовић Василије Помоћни наставник
Милановић Небојша Професор
Милутиновић Снежана Професор
Миљић Јелена Професор
Мириловић Данка Професор
Мирковић Добрила Професор
Михајлов Марија Професор
Мојсиловић Савка Професор
Мојсиловић Савка Професор
Николић Драгана Професор
Павловић Милан Професор
Переги Мартинов Марјана Професор
Перић Александра Професор
Перић Ксенија Професор
Пражић Наташа Професор
Радовић Зоран Професор
Радовић Зоран Наставник практичне наставе
Рајков Корнелија Професор
Ратков Жебељан Данијела Професор
Савановић Љубомир Професор и психолог школе
Савић Радован Наставник практичне наставе
Серафимовић Ђурица Наставник практичне наставе
Симин Драган Професор
Станковић Срђан Професор
Станковић Татјана Професор
Стевић Весна Професор
Стевић Милош Наставник практичне наставе
Стојичевић Нада Професор
Стојков Сања Професор
Лукић-Оноди Пирошка Професор
Лукић Душан Професор
Ћурчин Никола Професор
Чомлава Душица Педагог школе
Шурбатовић Бојана Професор

  ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

  Тасић Јовица Координатор шрактичне наставе
  Живановић Лела Секретар школе
  Чомлава Душанkа Школски педагог
  Савановић Љубомир Школски психолог
  Мојсиловић Савkа Школски библиотекар
  Бончић – Думитру Иkа Школски библиотекар
  Мојсиловић Милkа Административни радник
  Oноди Марта Шеф рачуноводства
  Веселиновић Марkо Помоћни наставник
  Даkић Смиљана Спремачица
  Лазић Вера Спремачица
  Бугар Данијела Спремачица
  Јаић Гордана Спремачица
  Травица Гордана Спремачица
  Kурјега Раде Домар
  Шаренац Горан Домар