+381 (13) 235 26 15 office@etsntesla.edu.rs

Поштовани родитељи,
обавештавамо вас да је отворена Инфо-линија за родитеље – подршка инклузивном образовању“. Инфо-линија ће бити активна радним данима од 12:00 до 19:00 часова на тел. број 0800-100-121.
На телефонске позиве родитеља одговараће стручњаци из организације Иницијатива за инклузију ВеликиМали одговараће на телефонске позиве родитеља и пружати информације о:
· законским и подзаконским актима која подржавају инклузивно образовање и социјалну инклузију;
· мерама и активностима које треба да обезбеде квалитетно образовање и васпитање деце/ученика;
· мерама додатне подршке за децу/ученике и породицу и начинима за њихово остваривање;
· корисној литератури о инклузивном образовању и примерима добре праксе.
Више информација на: http://www.mpn.gov.rs/info-linija-za-roditelje-podrska-inkluzivnom-obrazovanju/