+381 (13) 235 26 15 etsntesla@etsntesla.edu.rs

ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА

И ЂАЧКИХ КЊИЖИЦА

ЗА I, II, III РАЗРЕД

29.06.2016. (СРЕДА)

 
 

У 10:00 часова

ОДЕЉЕЊЕ      УЧИОНИЦА           ОДЕЉЕЊЕ           УЧИОНИЦА

1 – 1                        29                              3 – 1                         37

1 –  2                        13                              3 – 2                        33

1 – 3                       28                              3 – 3                       31

1 – 4                      23                              3 – 4                      34

1 – 5                      24                               3 – 5                      36

     1 – 6                      22                                                                      

 

У 10:30 часова

2 – 1      29           2 – 4      23

2 – 2     13           2 – 5      28

2 – 3      24           2 – 6      22

НАПОМЕНА: Постоји могућност да одељењски старешина закаже свом одељењу неки други термин и о томе их благовремено обавести.