+381 (13) 235 26 15 etsntesla@etsntesla.edu.rs

Први радни дан је четвртак 1. 9. 2022.

I година долази од 8:00
1-1 Техничар мултимедије – учионица 34
1-2 Електротехничар информационих технологија – учионица 29
1-3 Техничар телекомуникационих технологија – учионица 33
1-4 Администратор рачунарских мрежа – учионица 28
1-5 Електротехничар енергетике – учионица 37
1-6 Електротехничар процесног управљања – учионица 36
1-7 Сервисер термичких и расхладних уређаја – учионица 23

III година долази од 9:30
3-1 учионица 34
3-2 учионица 29
3,-3 учионица 33
3-4 учионица 28
3-5 учионица 37
3-6 учионица 36
3-7 учионица 23

II година долази од 11:00
2-1 учионица 34
2-2 учионица 29
2-3 учионица 33
2-4 учионица 28
2-5 учионица 37
2-6 учионица 36
2-7 учионица 23

IV година долази од 12:30
4-1 учионица 34
4-2 учионица 29
4,-3 учионица 33
4-4 учионица 28
4-5 учионица 37
4-6 учионица 36