+381 (13) 235 26 15 etsntesla@etsntesla.edu.rs

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА
ПОПРАВНИХ ИСПИТА
АВГУСТ, 2016.
 

17. 08. 2016. (СРЕДА)

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА (писмени)              

ВРЕМЕ

УЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕ ДЕЖУРНИ БР.УЧЕНИКА
10:00 22 15
(Анђеловски Марко, Недељковић Васа,
Илић Игор,
Пејоски Милош,
Терзић Немања)
МИХАЈЛОВ МАРИЈА 5

 

18.08.2016.  (ЧЕТВРТАК)

ПРЕДМЕТ:          ФИЗИКА

ВРЕМЕ

УЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕ КОМИСИЈА БР.УЧЕНИКА
10:00 22 15
(Зиљкић А. Павковић Н. Симионидис И. Анђеловски М.  Божић М. Пејоски М.)
МАРКОВИЋ, ВАСОВИЋ, ЈОВАНЧЕВИЋ 6
10:30 22 16
(Кузмановић Павле,
Плејић Мирко,
Шатлан Петар)
МАРКОВИЋ, ВАСОВИЋ, САВАНОВИЋ 3
10:45 22 21, 25
(Радић Бојан,
Рангелов Немања, МалиџанСтефан)
МАРКОВИЋ, ВАСОВИЋ, БОНЧИЋ 3

 

19.08.2016.  (ПЕТАК)

ПРЕДМЕТ:          ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

                            (писмени)

ВРЕМЕ

УЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕ ДЕЖУРНИ БР.УЧЕНИКА
10:00 14a 15
(Божић Милош,
Терзић Немања)
23
(Вранешевић Денис)
ЈОВАНЧЕВИЋ, СИМИН 2+1

 

ПРЕДМЕТ:          ЕЛЕКТРОНИКА                               

ВРЕМЕ

УЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕ КОМИСИЈА БР.УЧЕНИКА
10:00 23а 23,
(Анђелковић Александар, Илин Николина)
24
(Ивановски Милан,
Јусић Војин)
МАРЈАНОВИЋ, СИМИН,
МАРКОВИЋ, ПРАЖИЋ
4

ПРЕДМЕТ:          ЕЛЕКТРОНИКА У ЕНЕРГЕТИЦИ

ВРЕМЕ

УЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕ КОМИСИЈА БР.УЧЕНИКА
12:00 23а 35
(Божић Милан, Маринковић Никола, Савић Немања, Стаменковић Младен)
МАРЈАНОВИЋ, МАРКОВИЋ,
СИМИН
4

 

22.08.2016.  (ПОНЕДЕЉАК)

ПРЕДМЕТ:          ОСНОВЕ МАШИНСТВА

ВРЕМЕ

УЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕ КОМИСИЈА БР.УЧЕНИКА
10:00 6 25
(Малиџан Стефан,
Дапер Немања,
Јовановић Никола,
Првуљ Ненад)
ВЛАЈИН,  ВРТИКАПА, ВАСОВИЋ 4

ПРЕДМЕТ:          ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

                            (усмени)

ВРЕМЕ

УЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕ ДЕЖУРНИ БР.УЧЕНИКА
10:00 14a 15
(Божић Милош,
Терзић Немања)
23
(Вранешевић Денис)
ЈОВАНЧЕВИЋ, СИМИН, МАРКОВИЋ 2+1

 

23.08.2016.  (УТОРАК)

ПРЕДМЕТ:        ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И

                                                  ОСВЕТЉЕЊЕ

ВРЕМЕ

УЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕ КОМИСИЈА БР.УЧЕНИКА
10:00 6 35
(Божић Милан,
Маринковић Никола,
Савић Немања)
ПЕРЕГИ, ЈОВАНЧЕВИЋ, СИМИН 3

ПРЕДМЕТ:   ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ

                      ГЕОМЕТРИЈОМ

ВРЕМЕ

УЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕ КОМИСИЈА БР.УЧЕНИКА
12:00 6 15,
(Недељковић Васа)
16
(Плејић Мирко,
Шатлан Петар)
ВЛАЈИН, ПЕРЕГИ, ЈОВАНЧЕВИЋ, САВАНОВИЋ 1+2

ПРЕДМЕТ:   ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА

ВРЕМЕ

УЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕ КОМИСИЈА БР.УЧЕНИКА
10:00 14а 21
(Рангелов Немања)
ГРБОВИЋ, РАДОЈИЧИЋ, БОНЧИЋ 1
24.08.2016.  (СРЕДА)

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА (усмени)              

ВРЕМЕ

УЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕ КОМИСИЈА БР.УЧЕНИКА
10:00 22 15
(Анђеловски Марко, Недељковић Васа,
Илић Игор,
Пејоски Милош,
Терзић Немања)
МИХАЈЛОВ, ЛУКИЋ ОНОДИ, ЈОВАНЧЕВИЋ 5

 

МАТУРСКИ ИСПИТ

ТЕСТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА              

ВРЕМЕ

УЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕ ДЕЖУРНИ БР.УЧЕНИКА
10:00 до 12:00 28 43
(Миљковић Лука,
Марковић Никола)
ЛУКИЋ ДУШАН
ПЕРИЋ АЛЕКСАНДРА
Прегледачи тестова: Рајков Корнелија,
Ћебић Никола,
Маринко Јелена
2

 

25.08.2016.  (ЧЕТВРТАК)

МАТУРСКИ ИСПИТ

ПРОВЕРА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА              

ВРЕМЕ

УЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕ КОМИСИЈА БР.УЧЕНИКА
10:00 2 43
(Миљковић Лука)
СЕРАФИМОВИЋ, ВИШЊИЧКИ, НИКОЛИЋ 1

 

26.08.2016.  (ПЕТАК)

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА (писмени)              

ВРЕМЕ

УЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕ ДЕЖУРНИ БР.УЧЕНИКА
10:00 22 24, 26
(Ивановски Милан,
Јусић Војин,
Дан Александар)
ЈЕЛЕНКОВИЋ МАРИНА 3

ПРЕДМЕТ: ОСНОВЕ АУДИОТЕХНИКЕ              

ВРЕМЕ

УЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕ ДЕЖУРНИ БР.УЧЕНИКА
10:00 30 31,
(Стаменковић Стефан)
ЈАНКУЛОВ, БОЖОВИЋ, ГЛУМАЦ 1

ПРЕДМЕТ: ЕЛЕКТРОНИКА              

ВРЕМЕ

УЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕ ДЕЖУРНИ БР.УЧЕНИКА
10:00 30 26,
(Дан Александар)
ЈАНКУЛОВ, БОЖОВИЋ, МАРЈАНОВИЋ С. 1

 

29.08.2016.  (ПОНЕДЕЉАК)

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА (усмени)              

ВРЕМЕ

УЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕ КОМИСИЈА БР.УЧЕНИКА
10:00 22 24, 26
(Ивановски Милан,
Јусић Војин,
Дан Александар)
ЈЕЛЕНКОВИЋ,
МИРИЛОВИЋ, ПРАЖИЋ, МАРЈАНОВИЋ С.
3

ПРЕДМЕТ: УВОД У ТЕХНИКЕ МУЛТИМЕДИЈА              

ВРЕМЕ

УЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕ КОМИСИЈА БР.УЧЕНИКА
09:00 15 31
(Стаменковић Стефан)  
СТОЈИЧЕВИЋ,
БОЖОВИЋ, ГЛУМАЦ
1