+381 (13) 235 26 15 etsntesla@etsntesla.edu.rs

На Седници Ученичког парламента ЕТШ „Никола Тесла“ Панчево одржаној 13. 9. 2022. године изабрани су следећи ученици – представници у Тимове и органе школе:

ШКОЛСКИ ОДБОР

1. Стахиња Стевшић (4-4)
2. Урош Мажинг (4-4)

САВЕТ РОДИТЕЉА

1. Урош Ранчић (2-1)
2. Игор Дамјановић (4-2)

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

1. Бранислав Дејановић (3-6)
2. Стефан Вујовић (3-6)

Стручни актив за развојно планирање

1. Марко Ћулибрк (2-2)
2. Марко Станковић (2-5)

Тим за самовредновање

1. Дарко Милошевић (2-1)
2. Немања Јовић (1-2)

Тим за превенцију и заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

1. Душан Стражмештеров (4-5)
2. Никола Тадић (4-5)

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

1. Вања Ђорђевић (1-1)
2. Марко Милутиновић (1-1)

Тим за инклузивно образовање

1. Никола Пешић (1-6)
2. Тадија Симоновић (4-1)