+381 (13) 235 26 15 office@etsntesla.edu.rs


Mikrotik trening je održan u prostorijama naše škole u periodu od 16. – 19. Februara 2017. goidne. Cilj obuke je prvenstveno upoznavanje polaznika sa radom Mikrotik rutera koje je pratilo upoznavanje sa osnovama rutiranja, arhitekture računarskih mreža kao i podešavanja osnovnih i naprednih parametara LAN računarske mreže.
Obuci je prisustvovalo 6 nastavnika naše škole. Svi polaznici su uspešno položili testove Nastavu i testiranje, uz zadovoljstvo polaznika,izvanredno je realizovao Sašo Jordaki uz sve pohvale . U narednom period planirana je realizacija obuka za učenike.