+381 (13) 235 26 15 office@etsntesla.edu.rs

На основу чл. 15. ЗАКОНА О ВОЈНОЈ, РАДНОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОБАВЕЗИ
( Сл. гласник РС бр. 88/09, 95/10 И 36/18 ) И ЧЛАНА 4.  СТАВ 3. УРЕДБЕ 
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗВРШАВАЊА ВОЈНЕ, РАДНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ (Сл.
Гласник РС бр.100/11, 60/15 И 40/19), ПОЗИВАМО СВА ЛИЦА МУШКОГ ПОЛА,
ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, РОЂЕНА 2005. ГОДИНЕ И СТАРИЈИХ ГОДИШТА
(РОЂЕНИ 1993.год.-2004.год.) КОЈИ НИСУ УВЕДЕНИ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ,
ДА СЕ ЈАВЕ У ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ ПАНЧЕВО,
Улица МИЛОША ОБРЕНОВИЋА бр.1, спрат 4, соба 10, РАДИ УВОЂЕЊА У ВОЈНУ
ЕВИДЕНЦИЈУ.

УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ВРШИЋЕ СЕ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ПЕРИОДУ од
16.1. до 28.2.2023. године У ВРЕМЕНУ ОД  9.00 ДО 15.00 часова, А НАКОН
ТОГА, ПО ПОЈЕДИНАЧНОМ ПОЗИВУ, ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ.

РЕГРУТ КОЈИ СЕ УВОДИ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ТРЕБА ДА ПОНЕСЕ: ЛИЧНУ КАРТУ.

УКОЛИКО НЕ ПОСЕДУЈЕТЕ ЛИЧНУ КАРТУ, НА УВИД ПОНЕТИ ДРУГУ ЈАВНУ ИСПРАВУ ИЗ
КОЈЕ СЕ МОЖЕ УТВРДИТИ ИДЕНТИТЕТ, А У ИНОСТРАНСТВУ – ВАЖЕЋУ ПУТНУ
ИСПРАВУ.