+381 (13) 235 26 15 etsntesla@etsntesla.edu.rs

U okviru eTwinning projekta Perfect – Edmondo Fab Coding Scratch učenici 31 su imali dvostruki sastanak sa svojim kolegama iz Rogliana.
Jedan se sastanak odvijao u stvarnom, dok drugi u virtuelnom svetu edMondo u oblasti Guam.