+381 (13) 235 26 15 office@etsntesla.edu.rs

Nacionalni centar Euroguidance – Evropske mreže za podršku karijernom vođenju i savetovanju tokom maja, juna i jula organizuje seriju vebinara koji su namenjeni učenicima završnih razreda srednjih škola koji upisuju sledeći nivo školovanja –odnosno fakultet ili visoku školu, kao i njihovim roditeljima koji žele da se informišu o načinima na koje mogu da podrže svoju decu u donošenju odluka i pripreme za sledeće faze obrazovanja i učenja.
Ciljevi vebinara su da daju smernice u pogledu pitanja i dilema u vezi sa prelaskom na naredni nivo obrazovanja ali i da podstaknu razmišljanje i diskusiju na ove teme, pa će nakon prezentacije, učesnici imati prilike da postave pitanja i iznesu komentare. Učešće na vebinarima je besplatno, a za učešće potreban je računar sa stabilnom internet vezom.
Za učešće u vebinarima prijava se vrši na osnovu registracionog formulara koga možete naći na na sajtu  erasmusplus.rs/category/obrazovanje/.
Link preko koga zainteresovani učenici i roditelji mogu  pristupiti programu http://erasmusplus.rs/vebinari-o-izboru-i-planiranju-daljeg-ob/