+381 (13) 235 26 15 etsntesla@etsntesla.edu.rs

Електротехничка школа

„НИКОЛА ТЕСЛА“

ПАНЧЕВО

ЗАПОСЛЕНИ

ДИРЕКТОР

Атила Ђерфи
адреса е-поште: direktor@etsntesla.edu.rs

последњи пут ажурирано: 15. 7. 2022.

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

 • Анђелков Александар (наставник)
 • Антић Бранко (наставник)
 • Бојанић Марина (наставник)
 • Бончић-Думитру Ика (наставник)
 • Бошковић Јасна (наставник)
 • Божовић Срђан (наставник)
 • Васовић Саша (наставник)
 • Вртикапа Гојко (наставник)
 • Вулетић Томић Биљана (наставник)
 • Вучковић-Марјановић Славица (наставник)
 • Вучуревић Пајо (наставник)
 • Гава Аурел (наставник)
 • Глумац-Фазловски Оливера (наставник)
 • Динић Срђан (наставник)
 • Ђорђевић Немања (наставник)
 • Ђорђевић Никола (наставник)
 • Живановић Радосав (наставник)
 • Живковић Ненад (наставник)
 • Змејковски Антинета (наставник)
 • Зрнић Маријана (наставник)
 • Јанкулов Надица (наставник)
 • Јаношевић Љубица (наставник)
 • Јеленковић Марина (наставник)
 • Јовандић Владимир (наставник)
 • Јовандић Маријана (наставник)
 • Јовановић Јелица (наставник)
 • Јованчевић Снежана (наставник)
 • Јаковљев Лазић Радованка (наставник)
 • Капата Радмила (наставник)
 • Киш Дејана (наставник)
 • Крстовић Милица (наставник)
 • Ковачевић Гордана (наставник)
 • Лазаров Наташа (наставник)
 • Лукић Душан (наставник)
 • Маринко Јелена (наставник)
 • Марковић Милоје (наставник)
 • Миљић Јелена (наставник)
 • Мириловић Данка (наставник)
 • Митов Радојичић Стефан (наставник)
 • Николић Драгана (наставник)
 • Оноди Пирошка (наставник)
 • Переги Мартинов Марјана (наставник)
 • Перић Александра (наставник)
 • Перић Ксенија (наставник)
 • Петковић Владимир (наставник)
 • Пражић Наташа (наставник)
 • Радовић Јелена (наставник)
 • Радовић Зоран (наставник)
 • Радојичић Невенка (наставник)
 • Радоњић Милош (наставник)
 • Ратков Жебељан Данијела (наставник)
 • Савановић Љубомир (наставник, психолог)
 • Савић Радован (наставник)
 • Серафимовић Ђурица (наставник)
 • Симин Драган (наставник)
 • Станковић Данијела (наставник)
 • Стевић Весна (наставник)
 • Стевић Милош (наставник)
 • Стојановић Марко (помоћни наставник)
 • Стојичевић Нада (наставник)
 • Стојков Сања (наставник)
 • Стојковић Зорица (наставник)
 • Стокић Славко (вероучитељ)
 • Тасић Јовица (наставник, координатор практичне наставе)
 • Ћебић Никола (наставник)
 • Ћурчин Никола (наставник)
 • Цвијетић Ксенија (наставник)
 • Шурбатовић Бојана (наставник)

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

 • Чомлава Душанка (педагог, помоћник директора)
 • Живановић Лела (секретар)
 • Оноди Марта (шеф рачуноводства)
 • Бабуц Габријел (референт за правне, кадровске и административне послове)
 • Мојсиловић Милка (координатор практичне наставе, техничар одржавања информационих система и технологија)
 • Нађ Золтан (домар)
 • Шаренац Горан (техничар инвестиционог одржавања уређаја и опреме)
 • Јаић Гордана (спремачица)
 • Бугар Данијела (спремачица)
 • Лазић Вера (спремачица)
 • Дакић Смиљана (спремачица)
 • Коларов Биљана (спремачица)
 • Ковачевић Мирјана (спремачица)