Електротехничка школа

„НИКОЛА ТЕСЛА“

ПАНЧЕВО

ЗАПОСЛЕНИ

ДИРЕКТОР

Атила Ђерфи
адреса е-поште: direktor@etsntesla.edu.rs

последњи пут ажурирано: 15. 7. 2022.

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Александар Анђелков Наставник 
Антић Бранко Наставник
Бојанић Марина Наставница
Бончић – Думитру Ика Наставница
Бошковић Јасна Наставница
Божовић Срђан
Наставник
Васовић Саша Наставник
Вртикапа Гојко Наставник
Вулетић Томић Биљана Наставница
Вучковић-Марјановић Славица Наставница
Вучуревић Пајо Наставник
Гава Аурел
Наставник
Глумац-Фазловски Оливера  Наставница / Библиотекарка
Динић Срђан Наставник
Ђорђевић Немања Наставник
Ђорђевић Никола Наставник
Живановић Радослав Помоћни наставник
Живковић Ненад Наставник
Змејковски Антониета Наставница
Зрнић Маријана Наставница
Јанкулов Надица Наставница
Јаношевић Љубица Наставница / Библиотекарка
Јеленковић Марина Наставница
Јовандић Владимир Наставник
Јовандић Маријана Наставница
Јовановић Јелица Наставница
Јованчевић Снежана Наставница
Јаковљев Лазић Радованка Наставница
Капата Радмила Наставница
Киш Дејана Наставница
Крстовић Милица
Наставница
Ковачевић Гордана Наставница
Лазаров Наташа Наставница
Лукић Душан Наставник
Маринко Јелена Наставница
Марковић Јелена Наставник
Марковић Милоје Наставник
Мићић Јована
Наставница
Милић Магдалина
Наставница
Миљић Јелена Наставница
Мириловић Данка Наставница
Митов Радојичић Стефан
Помоћни наставник
Николић Драгана Наставница
Оноди Пирошка
Наставница
Переги Мартинов Марјана Наставница
Перић Александра Наставница
Перић Ксенија Наставница
Петковић Владимир
Наставник
Пражић Наташа Наставница
Радовић Јелена Наставница
Радовић Зоран Наставник
Радојичић Невенка Наставница
Радоњић Милош Наставник
Ратков Жебељан Данијела Наставница
Савановић Љубомир Наставник / Психолог
Савић Радован Наставник
Серафимовић Ђурица Наставник
Симин Драган Наставник
Станковић Данијела Наставница
Стевић Весна Наставница
Стевић Милош Наставник
Стојановић Марко
Помоћни наставник
Стојичевић Нада Наставница
Стојков Сања Наставница
Стојковић Зорица Наставница
Стокић Славко Вероучитељ
Тасић Јовица Наставник / координатор практичне наставе
Ћебић Никола Наставник
Ћојбашић Јована Наставница
Ћурчин Никола Наставник
Цвијетић Ксенија Наставница
Шурбатовић Бојана Наставница / Библиотекарка

  ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

  Чомлава Душанка Педагог / Помоћник директора
  Живановић Лела Секретар
  Оноди Марта Шеф рачуноводства
  Бабуц Габријел Референт за правне, кадровске и административне послове
  Мојсиловић Милка Координатор практичне наставе / Техничар одржавања информационих система и технологија
  Нађ Золтан Домар
  Шаренац Горан Техничар инвестиционог одржавања уређаја и опреме
  Јаић Гордана Спремачица
  Бугар Данијела Спремачица
  Лазић Вера Спремачица
  Дакић Смиљана Спремачица
  Коларов Биљана Спремачица
  Ковачевић Мирјана Спремачица