Електротехничка школа

„НИКОЛА ТЕСЛА“

ПАНЧЕВО

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ – СМЕРОВИ

Техничар мултимедија

Примена савремених софтверских мултимедијалних алата у аудио и видео продукцији, маркетингу (оглашавање, рекламе) графичком и WЕБ дизајну, техничкој подршци за мултимедијалне презентације у електронским и штампаним медијима.

САЗНАЈ ВИШЕ

Електротехничар информационих технологија

Оспособићете се за учешће у инвидуалној или тимској изради софтверских апликација, креирање и развој база података, статичких и динамичких веб презентација и одржавање и проверу сигурности информационих система.

САЗНАЈ ВИШЕ

Техничар телекомуникационих технологија

Телекомуникациони системи су свуда око нас, од обичних кућних телефонских апарата, кабловске и HD телевизије, преко мини централа, интерфонских система, видео надзора, у зградама, „паметних кућа“, до Телекома, оптичког преноса сигнала, мобилне телефоније и GPRS- ова за навигацију, као и великих фабричких постројења у којима је неопходно постојање телекоминикационе опреме.

САЗНАЈ ВИШЕ

Администратор рачунарских мрежа

Бави се постављањем пасивне и активне мрежне опреме, умрежавањем рачунарске опреме и одржавањем рачунарских мрежа.

САЗНАЈ ВИШЕ

Електротехничар процесног управљања

Електротехничар процесног управљања програмира рачунаре да управљају процесима као што су грејање и хлађење, рад сигурносних и алармних уређаја, рад семафора, контрола и паковање производа, изазивање сценских ефеката итд.

САЗНАЈ ВИШЕ

Сервисер термичких и расхладних уређаја

Квалификација се стиче  након успешно завршеног средњег стручног образовања у трајању од три године и положеног завршног испита.

САЗНАЈ ВИШЕ

Електротехничар енергетике

Енергетика је област електротехнике која постаје све актуелнија светска тема, с обзиром да је, после хране и воде, енергија најдрагоценији ресурс.

САЗНАЈ ВИШЕ