+381 (13) 235 26 15 etsntesla@etsntesla.edu.rs

Електротехничка школа

„НИКОЛА ТЕСЛА“

ПАНЧЕВО

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ – СМЕРОВИ

Електротехничар информационих технологија

Циљ стручног образовања за квалификацију Електротехничар информационих технологија је оспособљавање лица за израду десктоп и веб апликација и израду и управљање базом података.

  Трајање: 4 године
  Број ученика: 30
  Шифра профила: JNPA SF 4E41S
  Број одељења: 1

САЗНАЈ ВИШЕ

Администратор рачунарских мрежа

Циљ стручног образовања за квалификацију Администратор рачунарских мрежа је оспособљавање лица за постављање пасивне и активне мрежне опреме, умрежавање рачунарске опреме и одржавање рачунарских мрежа.

  Трајање: 4 године
  Број ученика: 30
  Шифра профила: JNPA SF 4E24S
  Број одељења: 1

САЗНАЈ ВИШЕ

Техничар телекомуникационих технологија

Циљ стручног образовања за квалификацију Техничар телекомуникационих технологија је оспособљавање лица за учешће у припреми пројектне и техничке документације ТК система и врши надзор и одржавање ТК уређаја, терминлане опреме и сервиса. 

  Трајање: 4 године
  Број ученика: 30
  Шифра профила: JNPA SF 4E11S
  Број одељења: 1

САЗНАЈ ВИШЕ

Техничар мултимедија

Циљ стручног образовања за квалификацију Техничар мултимедија је оспособљавање лица за учешће у медијској продукцији, односно снима и обрађује звучне и видео-записе и прилагођавање и објављивање мултимедијалног садржаја.

  Трајање: 4 године
  Број ученика: 30
  Шифра профила: JNPA SF 4E27S
  Број одељења: 1

САЗНАЈ ВИШЕ

Електротехничар процесног управљања

Циљ стручног образовања за квалификацију Електротехничар процесног управљања је оспособљавање лица за обављање послова извођења и одржавања савремених аутоматизованих електромоторних погона и производних процеса.   

  Трајање: 4 године
  Број ученика: 30
  Шифра профила: JNPA SF 4E23S
  Број одељења: 1

САЗНАЈ ВИШЕ

Електротехничар енергетике

Циљ стручног образовања за квалификацију Електротехничар енергетике је оспособљавање лица за припремање и организовање електроинсталатерских радова и израду и одржавање електроенергетских водова и постројења. 

  Трајање: 4 године
  Број ученика: 30
  Шифра профила: JNPA SF 4E04S
  Број одељења: 1

САЗНАЈ ВИШЕ

Сервисер термичких и расхладних уређаја

Циљ стручног образовања за квалификацију Сервисер термичких и расхладних уређаја је оспособљавање ученика за монтажу уређаја у домаћинству и поправку кућних уређаја и апарата (у сервису или на терену).

  Трајање: 3 године
  Број ученика: 30
  Шифра профила: JNPA SF 3E50S
  Број одељења: 1

САЗНАЈ ВИШЕ