+381 (13) 235 26 15 etsntesla@etsntesla.edu.rs

Електротехничка школа

"НИКОЛА ТЕСЛА"

ПАНЧЕВО

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

Квалификација се стиче  након успешно завршеног средњег стручног образовања у трајању од четири године и положеног матурског испита.

Бави се постављањем пасивне и активне мрежне опреме, умрежавањем рачунарске опреме и одржавањем рачунарских мрежа.

ДУЖНОСТИ – СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

 • Постављање пасивне мрежне опреме
 • Постављање активне мрежне опреме
 • Умрежавање рачунарске опреме
 • Надзор и одржавање рачунарских мрежа
 • Обављање административних послова
 • Комуницирање са окружењем

ПРЕДМЕТИ (ОПШТЕОБРАЗОВНИ, СТРУЧНИ И ИЗБОРНИ)

ПРВИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Историја
 • Ликовна култура
 • Хемија
 • Биологија
 • Физика
 • Основе електротехнике
 • Рачунарски хардвер
 • Рачунарска графика и мултимедије
 • Практична настава

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава

ДРУГИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Географија
 • Физика
 • Основе електротехнике
 • Мрежна опрема
 • Електроника
 • Оперативни системи
 • Апликативни софтвер
 • Програмирање

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Социологија са правима грађана
 • Апликативни софтвер
 • Програмирање
 • Обрада и пренос сигнала
 • Мрежни оперативни системи
 • Рачунарске мреже

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава
 • Музичка култура
 • Екологија и заштита животне средине
 • Изабрана поглавља математике
 • Историја
 • Физика
 • Логика са етиком
 • Пословне комуникације
 • Рачунарски интерфејси

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарске мреже
 • Техничка документација
 • Сервери
 • Администрирање рачунарских мрежа
 • Основе рачунарства у облаку
 • Предузетништво

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава
 • Музичка култура
 • Екологија и заштита животне средине
 • Изабрана поглавља математике
 • Историја
 • Физика
 • Логика са етиком
 • Пословне комуникације
 • Рачунарски интерфејси
 • Управљање пројектима
 • Програмирање 2D видео игара