+381 (13) 235 26 15 etsntesla@etsntesla.edu.rs

Електротехничка школа

"НИКОЛА ТЕСЛА"

ПАНЧЕВО

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

Енергетика је област електротехнике која постаје све актуелнија светска тема, с обзиром да је, после хране и воде, енергија најдрагоценији ресурс. Чињеница је да је енергије све мање у оном виду како смо је до сада користили, а недовољно у облику у коме смо тек почели да је користимо. У том смислу, обновљиви извори енергије су будућност енергетике, а енергетика – будућност електротехнике. Квалификација се стиче  након успешно завршеног средњег стручног образовања у трајању од четири године и положеног матурског испита.

ДУЖНОСТИ – СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

 • Припрема и организација рада
 • Извођење електроинсталатерских радова
 • Изградња и одржавање електроенергетских водова и постројења
 • Управљање и одржавање електричних машина и електромоторних погона са аутоматским управљањем
 • Обезбеђивање квалитета
 • Употреба информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду
 • Предузимање мера безбедности и здравља на раду и заштита животне средине

ИЗЛОЖЕНОСТ РИЗИЦИМА:

 • Екстремна температура
 • Влага преко уобичајене
 • Бука која онемогућава нормалну комуникацију
 • Вибрације
 • Лоше осветљење

У ТОКУ ПОСЛА:

 • Ризик од високог напона
 • Ризик од механичких повреда
 • Ризик од пожара
 • Ризик од пада
 • Ризик од опекотине

ПРЕДМЕТИ (ОПШТЕОБРАЗОВНИ, СТРУЧНИ И ИЗБОРНИ)
СТАРИ ПЛАН И ПРОГРАМ

ПРВИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Географија
 • Ликовна култура
 • Хемија
 • Ликовна култура
 • Физика
 • Рачунарство и информатика
 • Основе електротехнике
 • Основе машинства
 • Практична настава

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава

ДРУГИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Биологија
 • Основе електротехнике
 • Софтверски алати у електроенергетици
 • Електрична мерења
 • Електроника
 • Електричне инсталације и осветљење
 • Практична настава

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Социологија са правима грађана
 • Електричне инсталације и осветљење
 • Мерења у електроенергетици
 • Енергетска електроника
 • Електричне машине
 • Електроенергетски водови
 • Електроенергетска постројења
 • Практична настава

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава
 • Екологија и заштита животне средине
 • Изабрана поглавља математике
 • Историја
 • Физика
 • Логика са етиком
 • Тржиште електричне енергије
 • Кабловска техника
 • Термички и расхладни уређаји

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Устав и права грађана
 • Филозофија
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Економика и организација предузећа
 • Електричне машине
 • Електричне мреже
 • Електрична постројења
 • Пројектовање електричних инсталација и осветљења
 • Основе аутоматског управљања
 • Обновљиви извори енергије

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава
 • Музичка култура
 • Екологија и заштита животне средине
 • Изабрана поглавља математике
 • Историја
 • Физика
 • Логика са етиком
 • Управљање електромоторним погоном
 • Напредне електроенергетске мреже
 • Обновљиви извори енергије