+381 (13) 235 26 15 etsntesla@etsntesla.edu.rs

Електротехничка школа

"НИКОЛА ТЕСЛА"

ПАНЧЕВО

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Квалификација се стиче  након успешно завршеног средњег стручног образовања у трајању од четири године и положеног матурског испита.

Оспособићете се за учешће у инвидуалној или тимској изради софтверских апликација, креирање и развој база података, статичких и динамичких веб презентација и одржавање и проверу сигурности информационих система. Научићете да саставите рачунарске конфигурације, тестирате њихову исправност и отклаљате кварове, инсталирате оперативне системе, конфигуришете и одржавате рачунарске мреже различитих технологија, користите интернет сервисе, креирате, моделирате, развијате и инплеменирате базе података, креирате различите врсте десктоп и веб апликација као и апликације за рад са базама података и апликације за електронско пословање.

ДУЖНОСТИ – СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

 • Припрема и организација рада
 • Израда десктоп апликација
 • Израда веб апликација (статичких и динамичких веб страница)
 • Израда и управљање базом података
 • Израда техничке документације

ИЗЛОЖЕНОСТ РИЗИЦИМА:

 • Ризик од стреса
 • Ризик од оштећења вида

ПРЕДМЕТИ (ОПШТЕОБРАЗОВНИ, СТРУЧНИ И ИЗБОРНИ)

ПРВИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Историја
 • Географија
 • Хемија
 • Ликовна култура
 • Физика
 • Основе електротехнике
 • Рачунарски хардвер
 • Рачунарска графика и мултимедије
 • Програмирање
 • Практична настава

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава

ДРУГИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Биологија
 • Физика
 • Основе електротехнике
 • Програмирање
 • Електроника
 • Веб дизајн
 • Базе података

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Социологија са правима грађана
 • Базе података
 • Програмирање
 • Рачунарски системи
 • Рачунарске мреже и нтернет сервиси
 • Веб програмирање

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава
 • Музичка култура
 • Екологија и заштита животне средине
 • Изабрана поглавља математике
 • Историја
 • Физика
 • Логика са етиком
 • Пословне комуникације
 • Рачунари у системима управљања

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Програмирање
 • Веб програмирање
 • Интернет технологије и сервиси
 • Заштита информационих система
 • Електронско пословање
 • Техничка документација
 • Предузетништво

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава
 • Музичка култура
 • Екологија и заштита животне средине
 • Изабрана поглавља математике
 • Историја
 • Физика
 • Логика са етиком
 • Управљање пројектима
 • Пословне  комуникације
 • Рачунари у системима управљања
 • Програмирање 2D видео игара