+381 (13) 235 26 15 etsntesla@etsntesla.edu.rs

Електротехничар процесног управљања

Циљ стручног образовања за квалификацију Електротехничар процесног управљања је оспособљавање лица за обављање послова извођења и одржавања савремених аутомазизованих електромоторних погона и производних процеса.

  Трајање: 4 године
  Број ученика: 30
  Шифра профила:
JNPA SF 4E23S 
  Број одељења
: 1

Оспособљавање:

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере и сл. усмерава да лица буду оспособљавана за:

  • примену теоријских знања у практичном контексту;
  • аналитичко размишљање и решавање проблема;
  • тимски рад;
  • примену мера заштите здравља и животне средине у процесу рада;
  • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
  • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу.