+381 (13) 235 26 15 etsntesla@etsntesla.edu.rs

Електротехничка школа

"НИКОЛА ТЕСЛА"

ПАНЧЕВО

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА

Квалификација се стиче  након успешно завршеног средњег стручног образовања у трајању од четири године и положеног матурског испита .

Електротехничар процесног управљања програмира рачунаре да управљају процесима као што су грејање и хлађење, рад сигурносних и алармних уређаја, рад семафора, контрола и паковање производа, изазивање сценских ефеката итд. Ови системи се примењују у многим областима производње, контроле, надзора и одржавања, као што су на пример електропривреда, погони у индустријској производњи, разни објекти за контролу и регулисање саобраћаја, медицинске установе, установе културе и забаве, хотели итд. Даље, електротехничар процесног управљања програмира и микрорачунаре уграђене у различите дисплеје, билборде, камере, мобилне телефоне, алате и друге уређаје.

ЗАХТЕВИ ЗАНИМАЊА У ПОДРУЧЈУ РАДА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА:

 • Неопходност сталног прилагођавања промељивим захтевима тржишта рада, 
 • Потреба континуираног образовања,
 • Стално стручно усавршавање, 
 • Развој каријере, 
 • Унапређивања запошљивости

ПРЕДМЕТИ (ОПШТЕОБРАЗОВНИ, СТРУЧНИ И ИЗБОРНИ)

ПРВИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Историја
 • Географија
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Физика
 • Хемија
 • Биологија
 • Основе електротехнике
 • Техничко цртање са нацртном геометријом
 • Практична настава

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава

ДРУГИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Историја
 • Ликовна култура
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Физика
 • Основе електротехнике
 • Електротехнички материјали
 • Електрична мерења
 • Електричне инсталације и осветљење
 • Практична настава

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Социологија
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Мерења у електроенергетици
 • Електричне машине са испитивањем
 • Енергетска електроника
 • Електричне машине са испитивањем
 • Елементи аутоматизације
 • Микроконтролери
 • Практична настава

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Филозофија
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Економика и организација предузећа
 • Електричне машине са испитивањем
 • Електрично покретање
 • Управљање електромоторним погоном
 • Програмабилни логички контролери

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава