+381 (13) 235 26 15 etsntesla@etsntesla.edu.rs

Електротехничка школа

"НИКОЛА ТЕСЛА"

ПАНЧЕВО

СЕРВИСЕР ТЕРМИЧКИХ И РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА

Квалификација се стиче  након успешно завршеног средњег стручног образовања у трајању од три године и положеног завршног испита.

ДУЖНОСТИ – СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

 • Утврђивање врсте и локације квара
 • Обављање ситних поправки
 • Замена неисправних делова (склопова, модула)
 • Провера функционалности уређаја
 • Повезивање уређаја са одговарајућом инсталацијом

ЗАДАЦИ:

 • Утврђивање врсте и локације квара
 • Обављање ситних поправки
 • Замена неисправних делова (склопова, модула)
 • Провера функционалности уређаја
 • Повезивање уређаја са одговарајућом инсталацијом

ПРЕДМЕТИ (ОПШТЕОБРАЗОВНИ, СТРУЧНИ И ИЗБОРНИ)

ПРВИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Географија
 • Екологија и заштита животне средине
 • Физика
 • Технички материјали
 • Техничко цртање
 • Основе практичних вештина
 • Електротермички уређаји и апарати у домаћинству
 • Основе електротехнике

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава

ДРУГИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Основе електротехнике
 • Електрична мерења и електроника
 • Електричне инсталације
 • Електротермички уређаји и апарати у домаћинству
 • Расхладни уређаји
 • Сервисирање расхладних и термичких уређаја

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава
 • Други страни језик
 • Изабрани спорт
 • Историја
 • Индустријска географија
 • Ликовна култура
 • Музичка култура
 • Биологија
 • Обновљиви извори енергије

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Електротермички уређаји и апарати у домаћинству
 • Расхладни уређаји
 • Пословање у сервисима
 • Сервисирање расхладних и термичких уређаја
 • Сервисирање клима уређаја
 • Предузетништво

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава
 • Други страни језик
 • Изабрани спорт
 • Историја
 • Изабрана поглавља математике
 • Индустријска географија
 • Ликовна култура
 • Музичка култура
 • Енергетска електроника