+381 (13) 235 26 15 office@etsntesla.edu.rs

Tехничар за администрирање рачунарских мрежа

Циљ стручног образовања за квалификацију Техничар за администрирање рачунарских мрежа је оспособљавање лица за постављање активне и пасивне мрежне, умреживање рачунарске опреме и одржавање рачунарских мрежа.

  Трајање: 4 године
  Број ученика: 28
  Шифра профила:
JNPA SF 4E53S
  Број одељења
: 1

Оспособљавање:

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере и сл. усмерава да лица буду оспособљавана за:

  • примену теоријских знања у практичном контексту;
  • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
  • примену мера заштите животне средине у процесу рада;
  • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
  • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу.