Електротехничка школа

"НИКОЛА ТЕСЛА"

ПАНЧЕВО

ТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА

Квалификација се стиче  након успешно завршеног средњег стручног образовања у трајању од четири године и положеног матурског испита.

ДУЖНОСТИ – СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

 • Снимање звука и слике
 • Обрада звука и слике
 • Сервисирање уређаја за снимање звука и слике
 • Креирање графике и анимације
 • Скриптно програмирање
 • Администрирање садржаја веб сајта

ИЗЛОЖЕНОСТ РИЗИЦИМА:

 • Ризик од стреса

Неки од послова за које ће ученици  бити осбособљени након школовања су:

 • Одржавање дигиталних и аналогних аудио и видео уређаја (камера, камкордера, ТВ пријемника и монитора, аудио и видео плејера и др.)
 • Рад у радио и ТВ центрима и студијима (рад са камером, контрола светла, тонска режија итд.)
 • Постављање и одржавање интерне, сателитске и кабловске телевизије и обављање послова провајдерских кућа за пружање различитих телекомуникационих услуга
 • Примена савремених софтверских мултимедијалних алата у аудио и видео продукцији, маркетингу (оглашавање, рекламе) графичком и WЕБ дизајну, техничкој подршци за мултимедијалне презентације у електронским и штампаним медијима
 • Обављање  послова у области видео надзора, електронске контроле и обезбеђења у индустрији, саобраћају, медицини

ПРЕДМЕТИ (ОПШТЕОБРАЗОВНИ, СТРУЧНИ И ИЗБОРНИ)

ПРВИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Историја
 • Хемија
 • Ликовна култура
 • Физика
 • Основе електротехнике
 • Рачунарска графика и мултимедије
 • Информационо-комуникационе технологије
 • Практична настава

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава

ДРУГИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Географија
 • Биологија
 • Физика
 • Основе електротехнике
 • Електроника
 • Веб дизајн
 • Алати за обраду слике
 • Апликативни програми
 • Практична настава

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Електроника
 • Аудиотехника
 • Видеотехника
 • Алати за обраду аудио и видео садржаја
 • Компјутерска анимација
 • Веб програмирање

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава
 • Музичка култура
 • Екологија и заштита животне средине
 • Изабрана поглавља математике
 • Историја
 • Физика
 • Логика са етиком
 • Примењена електроника
 • Визуелне комуникације

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Социологија са правима грађана
 • Алати за управљање садржајем на интернету
 • Производња мултимедијалних садржаја
 • Примењена аудио и видео техника
 • 3D моделовање и анимација
 • Предузетништво
 • Историја

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава
 • Музичка култура
 • Екологија и заштита животне средине
 • Изабрана поглавља математике
 • Историја
 • Физика
 • Логика са етиком
 • Пословне  комуникације
 • Објектно програмирање