Електротехничка школа

"НИКОЛА ТЕСЛА"

ПАНЧЕВО

ТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Телекомуникациони системи су свуда око нас, од обичних кућних телефонских апарата, кабловске и HD телевизије, преко мини централа, интерфонских система, видео надзора, у зградама, „паметних кућа“, до Телекома, оптичког преноса сигнала, мобилне телефоније и GPRS- ова за навигацију, као и великих фабричких постројења у којима је неопходно постојање телекоминикационе опреме.

Квалификација се стиче  након успешно завршеног средњег стручног образовања у трајању од четири године и положеног матурског испита .

Ученици образовног профила електротехничар телекомуникација стичу теоретска и практична знања у свим савременим областима телекомуникација: мобилне комуникације, рачунарске комуникације, интернет, оптичке комуникације, сателитске комуникације… Телекомуникације налазе примену у свим делатностима, па је могућност запошљавања велика: телекомуникационе компаније, производне фирме, радио и ТВ, поште, банке, железница, војска, полиција… 

Електротехничар телекомуникација се бави  инсталирањем и одржавањем уређаја и опреме и припремом пројектне и техничке докумантације телекомуникационих система по упутствима инжењера.

ДУЖНОСТИ – СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

 • Извршавање послова у процесу развоја и производње телекомуникационих уређаја
 • Припрема пројектне и техничке документације телекомуникационих система
 • Инсталирање уређаја и опреме у телекомуникационим системима
 • Одржавање телекомуникационе опреме
 • Вођење евиденције

ПРЕДМЕТИ (ОПШТЕОБРАЗОВНИ, СТРУЧНИ И ИЗБОРНИ)

ПРВИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Историја
 • Ликовна култура
 • Хемија
 • Биологија
 • Физика
 • Основе електротехнике
 • Рачунарска графика и мултимедије
 • Практична настава

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава

ДРУГИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Географија
 • Физика
 • Основе електротехнике
 • Теорија телекомуникација
 • Електроника
 • Апликативни програми
 • Практична настава

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Електроника
 • Телекомуникациони водови
 • Телекомуникациона мерења
 • Техника дигиталног преноса
 • Комуникациона техника
 • Приступне мреже и уређаји
 • Сигнално телекомуникациони системи

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава
 • Музичка култура
 • Екологија и заштита животне средине
 • Изабрана поглавља математике
 • Историја
 • Физика
 • Логика са етиком
 • Основе програмирања
 • Веб дизајн 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Социологија са правима грађана
 • Приступне мреже и уређаји
 • Сигнално телекомуникациони системи
 • Системи преноса
 • Бежичне комуникације
 • Техничка документација
 • Предузетништво

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Грађанско васпитање /Верска настава
 • Музичка култура
 • Екологија и заштита животне средине
 • Изабрана поглавља математике
 • Историја
 • Физика
 • Логика са етиком
 • Управљање пројектима
 • Пословне  комуникације
 • Рачунари у системима управљања
 • Програмирање 2D видео игара