+381 (13) 235 26 15 etsntesla@etsntesla.edu.rs

Електротехничка школа

„НИКОЛА ТЕСЛА“

ПАНЧЕВО

СЕРВИСЕР ТЕРМИЧКИХ И РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА

  Трајање: 3 године
  Број ученика: 30
  Шифра профила:
JNPA SF 3E50S
  Број одељења: 1
  План и програм

Циљ стручног образовања за квалификацију Сервисер термичких и расхладних уређаја је оспособљавање лица за спровођење заштитних и еколошких мера у процесу рада, комуникација и организацију рада на радном месту; монтажу уређаја у домаћинству и поправку уређаја и апарата (у сервису или на терену).

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере и сл. усмерава да лица буду оспособљавана за:

  • примену теоријских знања у практичном контексту;
  • примену безбедносних и здравствених мера у процесу рада;
  • примену мера заштите животне средине у процесу рада;
  • употребу информатичке технологије у: прикупљању, организовању и коришћењу информација у ради и свакодневном животу; 
  • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
  • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу.