+381 (13) 235 26 15 etsntesla@etsntesla.edu.rs

Ученика

Запослених

Образовних профила

Година постојања

Електротехничка школа основана је 1946. године и тада је била смештена у згради у Лава Толстоја 30 (данашња ОШ ,,Ђура Јакшић“). Године 1948. школа се сели у улицу Ђуре Јакшића 1 (познатија као зграда предузећа ,,Консруктор“) и тамо ће бити до 1966. Те године ЕТШ поново прелази у нов објекат у Улици браће Јовановић 89, заједно са Хемијском школом. Још једном ће наша школа променити адресу 1983. године, када коначно прелази у здање у којем се налази и данас.

Школска зграда у Улици Максима Горког 7 подигнута је 1905. године за Мађарску краљевску државну женску грађанску школу, која је постојала до краја Првог светског рата. Између два рата и после зграда је такође служила у просветне сврхе и у њој се налазило више образовних институција, све до 1983, када она постаје ЕТШ ,,Никола Тесла“. Зграда школе је, због свог специфичног изгледа карактеристичног за време у којем је настала, под заштитом државе, као споменик културе.

Од тада кроз нашу школу прошле су бројне генерације ученика и предавача, који су постизали значајне резултате на многим такмичењима и смотрама из области електротехнике. Од самих почетака школа је пратила модерне техничке и технолошке потребе и изазове и у складу са тим опремала кабинете и радионице. Данас је она стручна школа у којој се стиче средње образовање за рад и за даље школовање у трајању од три, односно четири године. Школски простор обухвата 12 учионица опште намене, једну за наставне активности које се реализују радионичарским начином рада, и 10 кабинета, од којих су шест рачунарских који су опремљени компјутерима новије генерације, и четири за електрична мерења, ел. машине, електронику, ел. инсталације и две радионице за практичну наставу.Школа такође поседује богату библиотеку са преко 7000 хиљада наслова.

Од школске 2008/2009. уврстили смо у свој образовни систем први огледни смер (електротехничар мултимедија), одговарајући тако међу првима у граду потребама реформе образовања. Од тада сваке године укључују се нови огледни образовни профили, који се реализују на посебан начин (путем модула):Електротехничар телекомуникација, администратор рачунарских мрежа, електротехничар информационих технологија. То је у великој мери повећало интересовање за нашу школу, а посебно радује чињеница да се сваке године уписује све више девојчица.

КУЋНИ РЕД ШКОЛЕ

  • Ученици долазе редовно и на време на час
  • За време одржавања наставе ученици, као и остала лица затечена у згради, сем помоћног особља, се не задржавају у ходницима и не ремете наставу  виком, галамом и сл.
  • Након завршетка наставе ученици остављају учионице у реду и пристојно се понашају напуштајући зграду
  • Уколико предметни наставник 10 минута од почетка часа не дође на час, дежурни ученик о томе обавештава дежурног наставника, педагога, секретара школе, или директора
  • Ученици воде рачуна о целокупној имовини школе и брину за одржавање чистоће учионица, кабинета и осталих просторија
  • Ученик води рачуна о свом пристојном изгледу и личној уредности и са поштовањем се односи према наставницима, радницима школе и свим лицима са којима долази у контакт
  • Ученици и наставници мобилне телефоне , МП3 плејере и сличне уређаје искључују и не користе за време часа
  • При оцењивању ученици показују стварно знање,  без коришћења разних облика преписивања
  • Ученицима је забрањено пушење, употреба алкохола, наркотичких средстава или психоактивних супстанци у згради школе и испред зграде

Поштујемо школска правила јер у супротном одговарамо за лакшу или тежу повреду обавеза ученика у складу са Законом!

Важно

Препоручене мере превенције COVID-19 у школама и установама ученичког и студентског стандарда

УПИС 2024/25

РАСПОРЕД ЧАСОВА (од 11.03.2024.)

КАЛЕНДАР РАДА (2023/2024)

ВАЖНИ ДАТУМИ

1. и 2. 7. 2024.
подношење пријаве за упис у средње школе за први уписни круг непосредно у школи

3. 7. 2024.
подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи

од 1. 7. 2024. до 5. 7. 2024.
подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем www.mojasrednjaskola.gov.rs (после првог и после другог уписног круга)

Потребна документа за упис

Подаци ће бити благовремено постављени.

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

 

Техничар информационих технологија

Циљ стручног образовања за квалификацију Техничар информационих технологија је оспособљавање лица за израду десктоп и веб апликација и израду и управљање базом података.

  Трајање: 4 године
  Број ученика: 28
  Шифра профила:
  Број одељења: 1

САЗНАЈ ВИШЕ

Техничар за администрирање рачунарских мрежа

Циљ стручног образовања за квалификацију Техничар за администрирање рачунарских мрежа је оспособљавање лица за постављање пасивне и активне мрежне опреме, умрежавање рачунарске опреме и одржавање рачунарских мрежа.

  Трајање: 4 године
  Број ученика: 28
  Шифра профила:
  Број одељења: 1

САЗНАЈ ВИШЕ

Техничар телекомуникационих технологија

Циљ стручног образовања за квалификацију Техничар телекомуникационих технологија је оспособљавање лица за учешће у припреми пројектне и техничке документације ТК система и врши надзор и одржавање ТК уређаја, терминлане опреме и сервиса. 

  Трајање: 4 године
  Број ученика: 28
  Шифра профила
  Број одељења: 1

САЗНАЈ ВИШЕ

Техничар мултимедија

Циљ стручног образовања за квалификацију Техничар мултимедија је оспособљавање лица за учешће у медијској продукцији, односно снима и обрађује звучне и видео-записе и прилагођавање и објављивање мултимедијалног садржаја.

  Трајање: 4 године
  Број ученика: 28
  Шифра профила
  Број одељења: 1

САЗНАЈ ВИШЕ

Електротехничар процесног управљања

Циљ стручног образовања за квалификацију Електротехничар процесног управљања је оспособљавање лица за обављање послова извођења и одржавања савремених аутоматизованих електромоторних погона и производних процеса.   

  Трајање: 4 године
  Број ученика: 28
  Шифра профила
  Број одељења: 1

САЗНАЈ ВИШЕ

Електротехничар енергетике

Циљ стручног образовања за квалификацију Електротехничар енергетике је оспособљавање лица за припремање и организовање електроинсталатерских радова и израду и одржавање електроенергетских водова и постројења. 

  Трајање: 4 године
  Број ученика: 28
  Шифра профила
  Број одељења: 1

САЗНАЈ ВИШЕ

Сервисер термичких и расхладних уређаја

Циљ стручног образовања за квалификацију Сервисер термичких и расхладних уређаја је оспособљавање ученика за монтажу уређаја у домаћинству и поправку кућних уређаја и апарата (у сервису или на терену).

  Трајање: 3 године
  Број ученика: 28
  Шифра профила
  Број одељења: 1

САЗНАЈ ВИШЕ