+381 (13) 235 26 15 etsntesla@etsntesla.edu.rs

Електротехничка школа

„НИКОЛА ТЕСЛА“

ПАНЧЕВО

О НАМА

Ученика

Запослених

Образовних профила

Година постојања

Електротехничка школа основана је 1946. године и тада је била смештена у згради у Лава Толстоја 30 (данашња ОШ ,,Ђура Јакшић“). Године 1948. школа се сели у улицу Ђуре Јакшића 1 (познатија као зграда предузећа ,,Консруктор“) и тамо ће бити до 1966. Те године ЕТШ поново прелази у нов објекат у Улици браће Јовановић 89, заједно са Хемијском школом. Још једном ће наша школа променити адресу 1983. године, када коначно прелази у здање у којем се налази и данас.

Школска зграда у Улици Максима Горког 7 подигнута је 1905. године за Мађарску краљевску државну женску грађанску школу, која је постојала до краја Првог светског рата. Између два рата и после зграда је такође служила у просветне сврхе и у њој се налазило више образовних институција, све до 1983, када она постаје ЕТШ ,,Никола Тесла“. Зграда школе је, због свог специфичног изгледа карактеристичног за време у којем је настала, под заштитом државе, као споменик културе.

Од тада кроз нашу школу прошле су бројне генерације ученика и предавача, који су постизали значајне резултате на многим такмичењима и смотрама из области електротехнике. Од самих почетака школа је пратила модерне техничке и технолошке потребе и изазове и у складу са тим опремала кабинете и радионице. Данас је она стручна школа у којој се стиче средње образовање за рад и за даље школовање у трајању од три, односно четири године. Школски простор обухвата 12 учионица опште намене, једну за наставне активности које се реализују радионичарским начином рада, и 10 кабинета, од којих су шест рачунарских који су опремљени компјутерима новије генерације, и четири за електрична мерења, ел. машине, електронику, ел. инсталације и две радионице за практичну наставу.Школа такође поседује богату библиотеку са преко 7000 хиљада наслова.

Од школске 2008/2009. уврстили смо у свој образовни систем први огледни смер (електротехничар мултимедија), одговарајући тако међу првима у граду потребама реформе образовања. Од тада сваке године укључују се нови огледни образовни профили, који се реализују на посебан начин (путем модула):Електротехничар телекомуникација, администратор рачунарских мрежа, електротехничар информационих технологија. То је у великој мери повећало интересовање за нашу школу, а посебно радује чињеница да се сваке године уписује све више девојчица.

КУЋНИ РЕД ШКОЛЕ

  • Ученици долазе редовно и на време на час
  • За време одржавања наставе ученици, као и остала лица затечена у згради, сем помоћног особља, се не задржавају у ходницима и не ремете наставу  виком, галамом и сл.
  • Након завршетка наставе ученици остављају учионице у реду и пристојно се понашају напуштајући зграду
  • Уколико предметни наставник 10 минута од почетка часа не дође на час, дежурни ученик о томе обавештава дежурног наставника, педагога, секретара школе, или директора
  • Ученици воде рачуна о целокупној имовини школе и брину за одржавање чистоће учионица, кабинета и осталих просторија
  • Ученик води рачуна о свом пристојном изгледу и личној уредности и са поштовањем се односи према наставницима, радницима школе и свим лицима са којима долази у контакт
  • Ученици и наставници мобилне телефоне , МП3 плејере и сличне уређаје искључују и не користе за време часа
  • При оцењивању ученици показују стварно знање,  без коришћења разних облика преписивања
  • Ученицима је забрањено пушење, употреба алкохола, наркотичких средстава или психоактивних супстанци у згради школе и испред зграде

Поштујемо школска правила јер у супротном одговарамо за лакшу или тежу повреду обавеза ученика у складу са Законом!

Важно

Препоручене мере превенције COVID-19 у школама и установама ученичког и студентског стандарда

РАСПОРЕД ЧАСОВА (од 18.09.2023.)

КАЛЕНДАР РАДА