Матура


Матурски испити – питања 2020/2021

EL.INSTALACIJE I OSV. -T 4-5

EL.INSTALACIJE I OSV.-P 4-5

EL.INSTALACIJE I OSVETLJENJE-P 4-6

ELEKTRIČNA MERENJA-T 4-5, 4-6

ELEKTRIČNE MAŠINE-P 4-5, 4-6

ELEKTRIČNE MAŠINE-Т 4-5

MIKROKONTROLERI I PLC-T

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE-P 4-5

PLC-P

PRAKTIČAN RAD III-7

UPRAVLJANJE EMP-T 4-6

 


Матурски испити 2018/2019

 

Raspored Polaganja Mature 2018-19 by ETS on Scribd


Матурски испити 2018/2019

ОРГАНИЗАЦИЈА МАТУРСКОГ ИСПИТА

У 2018-2019.

ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ

(КЛАСИЧНА МАТУРА)

ОПШТЕ УПУТСТВО

Матурски испит се састоји из два дела:

 1. ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО обухвата
 • писмени рад из српског језика и књижевности
 1. ПОСЕБАН ДЕО обухвата:
 • полагање усменог испита из изабраног предмета
 • практичног рада са усменом одбраном

 

ПИСМЕНИ РАД ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ  траје два школска часа. Ученици добијају 4 теме,  од којих се опредељују за једну, по сопственом избору. 

ТЕОРИЈСКИ ИСПИТ ИЗ ИЗАБРАНОГ ПРЕДМЕТА:  од понуђених предмета (по образовним профилима) ученици бирају један, по сопственом избору, али и у договору са професором, (водећи рачуна о оптерећености одређеног професора бројем кандидата који се за тај предмет опредељују), Понуђени предмети су:

 

                        ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА (4-1)

 • Математика – Бојанић Марина
 • Основе аудиотехнике – Јанкулов Надица
 • Основе видеотехнике – Рајков Корнелија
 • Производња мултимедијалног садржаја – Божовић Срђан
 • Примењена аудио и видео техника – Гугуљан Маријана
 • Софтверски мултимедијални алати – Стојичевић Нада

 

                        ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ (4-5)

 • Математика – Станковић Татјана
 • Електрична мерења и мерења у електроенергетици – Грбовић Никола
 • Електроника у енергетици – Марјановић Немања
 • Електричне инсталације и осветљење – Переги М. Марјана
 • Електричне мреже  – Јованчевић Снежана
 • Електрична постројења – Милановић Небојша
 • Електричне машине – Вртикапа Гојко
 • Основе аутоматског управљања – Радојичић Невенка

     

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА  (4-6)

 • Математика       –      Лукић Оноди Пирошка
 • Електрична мерења и мерења у електроенергетици – Грбовић Никола
 • Електроника и енергетска електроника – Радојичић Н./Марјановић Н.
 • Електричне машине са испитивањем – Вртикапа Гојко
 • Управљање електромоторним погоном – Грбовић Никола
 • Електрично покретање – Милановић Небојша
 • Микроконтролери и програмабилни логички контролери – Јовановић Јелица

Изборни предмет ученик полаже на тај начин, што извлачи испитни листић на коме се налазе три питања. Испитна питања за одабрани предмет су ученицима унапред позната и доступна, тако да ученици могу да се благовремено припреме.

Испитних цедуљица треба да буде за 5 више од броја кандидата, а никако мање од 10. Испитне цедуљице морају бити нумерисане и оверене печатом школе.

Матурски ПРАКТИЧАН РАД се састоји из израде пројекта, израде дела уређаја, инсталације, макете и сл., утврђивања квара или неисправности уређаја,  сервисирања уређаја, реализације одређеног мултимедијалног садржаја коришћењем одговарајуће софтверске мултимедијалне апликације (ЗА МУЛТИМЕДИЈЕ), или израде пројекта и извођење радова на реализацији система и уређаја из области образовног профила.

Предмети из којих се врши избор тема за израду практичног рада  (по образовним профилима) су следећи:

                        ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА (4-1)

 • Основе аудиотехнике  – Јанкулов Надица
 • Основе видеотехнике – Рајков Корнелија
 • Производња мултимедијалног садржаја – Божовић Срђан
 • Примењена аудио и видео техника – Гугуљан Маријана
 • Софтверски мултимедијални алати – Стојичевић Нада

 

                        ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ  (4-5)

 • Електричне инсталације и осветљење – Переги М. Марјана
 • Пројектовање ел.инсталација и осветљења – Переги М. Марјана
 • Обновљиви извори енергије  – Вртикапа Гојко
 • Електричне мреже – Јованчевић Снежана
 • Електрична постројења – Милановић Небојша
 • Електричне машине – Вртикапа Гојко
 • Основе аутоматског управљања – Радојичић Невенка

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА  (4-6)

 • Електричне машине са испитивањем – Вртикапа Гојко
 • Електричне инсталације и осветљење разред – Јованчевић С.
 • Управљање електромоторним погоном – Грбовић Никола
 • Електрично покретање – Милановић Небојша
 • Микроконтролери – Јовановић Јелица
 • Програмабилни логички контролери – Јовановић Јелица

Одбрани практичног рада може приступити онај ученик, чији је рад позитивно оцењен. На усменој одбрани практичног рада ученик у разговору са ментором и комисијом објашњава свој рад, презентује га и одговара на питања комисије у вези са радом.

УЧЕНИК ЈЕ ПОЛОЖИО МАТУРСКИ ИСПИТ, АКО ЈЕ ДОБИО ПОЗИТИВНЕ ОЦЕНЕ ИЗ СВА ТРИ ДЕЛА МАТУРСКОГ ИСПИТА (писменог рада из српског језика и књижевности, усменог испита из изборног предмета и практичног дела испита).

ОПШТИ УСПЕХ НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ ЈЕ СРЕДЊА ВРЕДНОСТ ОЦЕНА  ДОБИЈЕНИХ НА ПОЈЕДИНИМ ДЕЛОВИМА ИСПИТА И ИЗРАЖАВА СЕ ПРОСЕЧНОМ ОЦЕНОМ.

АКО УЧЕНИК НИЈЕ ПОЛОЖИО ЈЕДАН ИЛИ ВИШЕ ДЕЛОВА МАТУРСКОГ ИСПИТА, ИМА ПРАВО ДА ТАЈ ДЕО ПОЛАЖЕ ПОНОВО У АВГУСТОВСКОМ РОКУ, А АКО НИ ТАДА НЕ ПОЛОЖИ, НЕПОЛОЖЕНЕ ДЕЛОВЕ ИСПИТА МОЖЕ ДА ПОЛАЖЕ КАО ВАНРЕДНИ УЧЕНИК. АКО УЧЕНИК ДОБИЈЕ НЕДОВОЉНУ ОЦЕНУ НА ПРАКТИЧНОМ РАДУ, ИЗВЛАЧИ НОВИ ЗАДАТАК И ПОНАВЉА ЦЕО ПОСТУПАК ИЗРАДЕ И ОДБРАНЕ ПРАКТИЧНОГ РАДА.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ МАТУРСКОГ ИСПИТА

 1. Читко попуњена ПРИЈАВА И ЗАПИСНИК о полагању матурског испита
 2. Извод из матичне књиге рођених
 3. Сва четири сведочанства о претходно завршеним разредима

остала упутства…

Матурски испити – питања 2018/2019

Matematika-pitanja za maturski
MATURSKI ISPIT – ZADACI ZA VEŽBU
RADNI ZADACI za maturu ELEKTROTEHNIČARA TELEKOMUNIKACIJA
Audio tehnika-teorija
Električna merenja-Merenja u el.energetici-Teorijski deo
ELEKTRIČNA POSTROJENJA, teorijski deo
Električne instalacije- praktičan rad
Električne instalacije-teorija
ELEKTRIČNE MAŠINE-Praktičan rad
Električne mreže- Teorijski deo
MIKROKONTROLERI I PLC-Teorijski deo
Osnove automatskog upravljanja-Praktičan rad
Osnove automatskog upravljanja-Teorijski deo
Osnove AV tehnike-praktičan rad
Pitanja i teme – Osnove videotehnike 2019
Primenjena audio i video tehnika-Teorija
Primenjena AV tehnika-Praktican rad
Proizvodnja MM sadrzaja – Praktični rad
Proizvodnja MM sadržaja-teorija
Softverski multimedijalni alati-praktičan rad
Upravljanje EMP-Praktičan rad
Upravljanje EMP-Teorija

 

Praktican_rad_PAIVT_4-1_2019_izmena tema


Распоред матурских испита 2017/2018

 

Raspored Polaganja Mature 2017-18 by ETS on Scribd


 

Матурски испити – питања 2017/2018

 


Распоред матурских испита 2016/2017

 

Rasporedpolaganjamature2016 17 Sajt.docx by ETS on Scribd


 

ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА И ПРИЈАВА МАТУРЕ

06.06.2017. УТОРАК

4-1,2,3,4,5

ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА

одељење                                   време                    учионица               ПРИЈАВА МАТУРСКОГ ИСПИТА

41                                             11:00                     37                                           12:00

42                                            11:30                      37                                           12:30

43                                            10:00                     37                                           11:00

44                                             14:00                    37                                           15:00

45                                             13:30                     37                                           14:30

 


Матурски испити – питања 2016/2017

 


Подела сведочанстава и пријава матурских испита

07.06.2016. УТОРАК
Подела сведочанстава за 3-6; 4-1,2,3,4,5
ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

ОДЕЉЕЊЕ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
4 – 1 10:50 28
4 – 2 10:00 36
4 – 3 12:30 37
4 – 4 13:30 33
4 – 5 10:50 31
3 – 6   10:00  31

ПРИЈАВА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА ОДМАХ ПОСЛЕ ПОДЕЛЕ СВЕДОЧАНСТАВА.


Матурски испити – питања 2015/2016


Комбинације – администратор рачунарских мрежа – Kombinacije ARM

Мерења у електроници – теорија – T-MERENJAUELEKTRONICI-teorija-4-2

Основе аутоматског управљања  – теме за практични рад – P-OAU-4-2

Примењена аудио и видео техника – теме за практичне радове – P-Prakticnirad-PRIMENJENAAVT-4-1

Програмирање – теме за практични део 4-2 – Teme za prakticni deo Programiranje 4-2

Електричне машине са испитивањем – Електричне машине – практични део – P-Električne mašine sa ispitivanjem – 4-5

Основе аудиотехнике – теорија – T-OSNOVAAUDIOTEHNIKE2016-teorija

Основе аудиотехнике – теме за практични рад – електротехничар мултимедија – P-Osnove_audiotehnike-prakticni2016

Основе видеотехнике – електротехничар мултимедија – питања за матурски испит изборни предмет – T-MaturskiispitOsnovevideotehnike2016

Производња мултимедијалног садржаја – питања за изборни предмет – електротехничари мултимедија – T-PitanjaProizvodnjaMMsadrzaja2016

Производња мултимедијалног садржаја – питања за практични рад – електротехничари мултимедија – P-Teme- Proizvodnja MM sadrzaja Matura Praktiƒni rad 2016

Рачунари 2015/2016 – питања за теоријски део матурског испита – T-Raƒunari_teorija_2015_2016

Рачунарске мреже и комуникације – питања за теоријски део матурског испита 2016 – T-Pitanja teorija RACUNARSKE MREZE I KOMUNIKACIJE 2016

Рачунарске мреже и комуникације – теме за матурски рад – P-Teme za maturski rad iz predmeta Raƒunarske mreºe i komunikacije

Расхладни уређаји – теме за практичан рад 3-6 – Rashladniuredjaji

Електрични апарати и уређаји – теме за практичан рад 3-6 – El. aparati i uređaji

Управљање електромоторним погоном – изборни предмет – теоријски испит 4-5 – T-UpravljanjeEMP

Управљање електромоторним погоном – теме за практичан рад 4-5 – P-UpravljanjeEMP

Рачунари 2015/2016 – теме за практичне радове матурског испита – P-Računari_2015_2016

Питања – области за матурски испит школске 2015/16. године – Matematika


 

Матурски испити – термини консултација 2015/2016


 

МАТУРА 2016 ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ за образовни профил администратор рачунарских мрежа

ARM pripreme

 

МАТУРСКИ ИСПИТ: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Распоред одржавања консултација из предмета:
– Комутациони системи,
– Терминални уређаји
– Приступне мреже и уређаји

Konsultacije TK

МАТУРА 2016 ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ ИЗ ПРЕДМЕТА:
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ (ТЕОРИЈСКИ И ПРAКТИЧНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА) од 21.3.2016.

Konsultacije R

 


Матурски испити – упутства


 

Електротехничар мултимедија

Види УПУТСТВО

 


 

Електротехничар рачунара

Види УПУТСТВО


Електротехничар телекомуникација – оглед

Приручник за полагање матурског испита у образовном профилу електротехничар телекомуникација – оглед

Elektrotehnicar telekomunikacija


Администратор рачунарских мрежа

Приручник за полагање матурског испита у образовном профилу администратор рачунарских мрежа – оглед

Administrator Racunarskih Mreza – Ogled by ETS

Maturski Ispit ARM


Електротехничар енергетике

Види УПУТСТВО


Електротехничар информационих технологија

Maturski Ispiti IT


Упутство о полагању матуре – опште

Maturski-ispiti


Претрага

Активности

Школске новине