Администратор рачунарских мрежа –

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

Квалификација се стиче  након успешно завршеног средњег стручног образовања у трајању од четири године и положеног матурског испита.

Бави се постављањем пасивне и активне мрежне опреме, умрежавањем рачунарске опреме и одржавањем рачунарских мрежа.

ДУЖНОСТИ – СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

  • Постављање пасивне мрежне опреме
  • Постављање активне мрежне опреме
  • Умрежавање рачунарске опреме
  • Надзор и одржавање рачунарских мрежа
  • Обављање административних послова
  • Комуницирање са окружењем
ПРЕДМЕТИ (ОПШТЕОБРАЗОВНИ, СТРУЧНИ И ИЗБОРНИ)
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност
Енглески језик Енглески језик Енглески језик Енглески језик
Физичко васпитање Физичко васпитање Физичко васпитање Физичко васпитање
Математика Математика Математика Математика
Рачунарство и 

информатика

Географија Социологија са 

правима грађана

Рачунарске мреже
Историја Физика Апликативни софтвер
Техничка документација 3
Ликовна култура Основе електротехнике Програмирање
Сервери
Хемија Мрежна опрема Обрада и пренос 

сигнала

Администрирање рачунарских мрежа
Биологија Електроника Мрежни оперативни системи Основе рачунарства у облаку
Физика Оперативни системи

Рачунарске мреже Предузетништво
Основе електротехнике
Апликативни софтвер
Рачунарске мреже
 
Рачунарски хардвер
Програмирање
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

*Музичка култура

*Екологија и заштита

  животне средине

*Изабрана поглавља 

  математике

*Историја

*Физика

*Логика са етиком

*Пословне 

  комуникације

*Рачунарски 

   интерфејси

*Управљање 

  пројектима

* Програмирање 2D 

   видео игара 
*Грађанско васпитање/

*Верска настава 

Рачунарска графика и мултимедије
Практична настава
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

*Музичка култура

*Екологија и заштита

  животне средине

*Изабрана поглавља 

  математике

*Историја

*Физика

*Логика са етиком

*Пословне 

  комуникације

*Рачунарски 

  интерфејси

*Грађанско васпитање/

*Верска настава

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Грађанско васпитање /Верска настава

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Грађанско васпитање/

Верска настава

 


Претрага

Активности

Школске новине