Електротехничар телекомуникација

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Телекомуникациони системи су свуда око нас, од обичних кућних телефонских апарата, кабловске и HD телевизије, преко мини централа, интерфонских система, видео надзора, у зградама, „паметних кућа“, до Телекома, оптичког преноса сигнала, мобилне телефоније и GPRS- ова за навигацију, као и великих фабричких постројења у којима је неопходно постојање телекоминикационе опреме.

Квалификација се стиче  након успешно завршеног средњег стручног образовања у трајању од четири године и положеног матурског испита .

Ученици образовног профила електротехничар телекомуникација стичу теоретска и практична знања у свим савременим областима телекомуникација: мобилне комуникације, рачунарске комуникације, интернет, оптичке комуникације, сателитске комуникације… Телекомуникације налазе примену у свим делатностима, па је могућност запошљавања велика: телекомуникационе компаније, производне фирме, радио и ТВ, поште, банке, железница, војска, полиција… 

Електротехничар телекомуникација се бави  инсталирањем и одржавањем уређаја и опреме и припремом пројектне и техничке докумантације телекомуникационих система по упутствима инжењера.

ДУЖНОСТИ – СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

  • Извршавање послова у процесу развоја и производње телекомуникационих уређаја
  • Припрема пројектне и техничке документације телекомуникационих система
  • Инсталирање уређаја и опреме у телекомуникационим системима
  • Одржавање телекомуникационе опреме
  • Вођење евиденције
ПРЕДМЕТИ (ОПШТЕОБРАЗОВНИ, СТРУЧНИ И ИЗБОРНИ)
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност
Енглески језик Енглески језик Енглески језик Енглески језик
Физичко васпитање Физичко васпитање Физичко васпитање Физичко васпитање
Математика Математика Математика Математика
Рачунарство и информатика Географија Електроника Социологија са правима грађана
Историја Физика Телекомуникациони водови Приступне мреже и уређаји
Ликовна култура Основе електротехнике Телекомуникациона мерења Сигнално телекомуникациони системи
Хемија Апликативни програми Техника дигиталног преноса Системи преноса
Биологија Електроника Комуникациона техника Бежичне комуникације
Физика Теорија телекомуникација Приступне мреже и уређаји Рачунарске мреже
Основе електротехнике Практична настава Сигнално телекомуникациони системи Техничка документација
Предузетништво
Рачунарска графика

и мултимедија

ИЗБОРНИ  ПРЕДМЕТИ:

Грађанско васпитање /Верска настава

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

*Музичка култура

*Екологија и заштита

  животне средине

*Изабрана поглавља 

  математике

*Историја

*Физика

*Логика са етиком

* Основе програмирања

* Веб дизајн 

Грађанско аспитање /

Верска настава

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

*Музичка култура

*Екологија и заштита

  животне средине

*Изабрана поглавља 

  математике

*Историја

*Физика

*Логика са етиком

*Управљање пројектима

*Пословне  комуникације

*Рачунари у системима 

  управљања

*Програмирање 2Д видео игара

*Грађанско аспитање /

Верска настава

Практична настава
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Грађанско васпитање /Верска настава

 


Претрага

Активности

Школске новине