Сервисер термичких и расхладних уређаја

СЕРВИСЕР ТЕРМИЧКИХ И РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА

Квалификација се стиче  након успешно завршеног средњег стручног образовања у трајању од три године и положеног завршног испита.

ДУЖНОСТИ – СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

  • Поправљање кућних уређаја и апарата
  • Монтирање уређаја у домаћинству
  • Спровођење заштитних и еколошких мера у процесу рада
  • Комуникација и организација рада на радном месту (у сервису, на терену)

ЗАДАЦИ:

  • Утврђивање врсте и локације квара
  • Обављање ситних поправки
  • Замена неисправних делова (склопова, модула)
  • Провера функционалности уређаја
  • Повезивање уређаја са одговарајућом инсталацијом
ПРЕДМЕТИ (ОПШТЕОБРАЗОВНИ, СТРУЧНИ И ИЗБОРНИ)
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД
Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност
Енглески језик Енглески језик Енглески језик
Физичко васпитање Физичко васпитање Физичко васпитање
Математика Математика Математика
Рачунарство и информатика Основе Електротехнике Електротермички уређаји и апарати у

домаћинству

Историја Електрична мерењаи електроника Расхладни уређаји
Рачунарство и информатика Електричне Инсталације Пословање у сервисима
Географија Електротермички уређаји и апарати у

домаћинству

Сервисирање расхладних и

термичких уређаја

Екологија и заштита животне средине Расхладни уређаји Сервисирање клима Уређаја
Физика Сервисирање расхладних и термичких уређаја Предузетништво
Технички материјали ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

*Други страни језик

*Изабрани спорт

*Историја

*Индустријска географија

*Ликовна култура

*Музичка култура

*Биологија

*Обновљиви извори    енергије
Грађанско аспитање /Верска настава

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

*Други страни језик

*Изабрани спорт

*Историја

*Изабрана поглавља     математике

*Индустријска географија

*Ликовна култура

*Музичка култура

*Енергетска   електроника

*Електричне машине
Грађанско аспитање /Верска настава

Техничко цртање
Основе практичнихвештина
Електротермички уређаји и апарати у

домаћинству

Основе Електротехнике
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Грађанско аспитање /Верска настава

 


Претрага

Активности

Школске новине