УПИС 2020/2021

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“ ПАНЧЕВО

ПЛАН УПИСА ШКОЛСКА 2020/2021

26100 ПАНЧЕВО, МАКСИМА ГОРКОГ 7, ТЕЛ: 013/231-6806

direktor@etsntesla.edu.rs, www.etsntesla.edu.rs

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Подручје рада Назив образовног профила Шифра Број ученика који се уписује Дужина трајања образовања
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА JNPA SF 4E24S 30 4 године
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

СЕРВИСЕР ТЕРМИЧКИХ И РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА JNPA SF 3E50S 30 3 године
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ JNPA SF 4E04S 30 4 године
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА JNPA SF 4E41S 30 4 године
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА  JNPA SF 4E27S 30 4 године
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА JNPA SF 4E23S 30 4 године
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА  JNPA SF 4E11S 30 4 године

 


 

УПИС 2019/2020

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“ ПАНЧЕВО

ПЛАН УПИСА ШКОЛСКА 2019/20

Подручје рада Назив образовног профила Шифра Број ученика који се уписује Дужина трајања образовања
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА JNPASF4E24S 30 4 године
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ JNPASF4E04S 30 4 године
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА JNPASF4E41S 30 4 године
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА JNPASF4E27S 30 4 године
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА JNPASF4E23S 30 4 године
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА JNPASF4E11S 30 4 године
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ JNPASF3E17S 30 3 фодине

 


 

УПИС 2018/2019


 


УПИС 2017/2018


УПИС 2016/2017

Максималан и минималан број поена за упис школска 2015/2016

 

Профил минималан број поена максималан број поена
1. Електротехничар мултимедија-оглед 72,59 97,25
2. Електротехничар информационих технологија-оглед 89,21 96,50
3. Електротехничар телекомуникација 71,61 89,59
4. Администратор рачунарских мрежа 77,43 91,25
5. Електротехничар енергетике 56,63 89,00
6. Електротехничар процесног управљања 61,96 85,19

Електротехничка школа Никола Тесла
26100 Панчево, Максима Горког 7, Тел: 0132316806
direktor@etsntesla.edu.rs, http://www.etsntesla.edu.rs
Електротехника
JNPA SF 4E27S Електротехничар мултимедија 30 /5/ 4 год. Српски
JNPA SF 4E40S Електротехничар информационих технологија – оглед 24 /0/ 4 год. Српски
JNPA SF 4E11S Електротехничар телекомуникација 30 /5/ 4 год. Српски
JNPA SF 4E24S Администратор рачунарских мрежа 30 /5/ 4 год. Српски
JNPA SF 4E04S Електротехничар енергетике 30 /5/ 4 год. Српски
JNPA SF 4E23S Електротехничар процесног управљања 30 /5/ 4 год. Српски

Електротехничар мултимедија

Четворогодишњи образовни профил
1 одељење – 30 ученика


Овим профилом се образују техничари који ће моћи да обављају послове у ТВ студију или послове на постављању одржавању и реализацији програма интерне телевизије, као и реализацију и одржавање кабловксе и сателитске телевизије.

Оспособиће се да користе савремене  мултимедијалне  софтверске алате и  примењују их у аудио  и видео продукцији, адвертајзингу, веб дизајну, техничкој подршци за мултимедијалне презентације, предавања, да примењују аудио и видео технику у индустрији, саобраћају, медицини и видео надзору. Вежбе се изводе у савременим кабинетима за аудио и видео продукцију.
Техничар мултимедија може да ради у свим медијским и издавачким кућама, маркетингу, филмској и музичкој индустрији.

 

Електротехничар информационих  технологија – оглед

Четворогодишњи образовни профил
1 одељење – 24 ученика


Електротехничар информационих  технологија је образовни профил усмерен ка оспособљавању ученика за израду софтверских апликација, креирању и развијању базе података, статичких и динамичких веб презентација и одржавању и провери сигурности информационих система.

По завршетку школовања ученик ће стећи радне компетенције:

  • Постављање и одржавање оперативног система рачунара.
  • Креирање, одржавање, ажурирање садржаја и провера сигурности платформи за интернет сервисе.
  • Израда десктоп апликација .
  • Израда статичких и динамичких веб презентација и веб апликација и њихово имплементирање.
  • Креирање, моделовање и развијање базе података.
  • Одржавање и провера сигурности информационих система.

 

Електротехничар телекомуникација

Четворогодишњи образовни профил
1 одељење –  30  ученика

Иако веома сличан  “класичном”   образовном профилу  електротехничар  телекомуникација,
овај профил  има мање опште образовних предмета, а више часова практичне наставе и обуке. Одабиром изборних предмета током школовања, ученици се заправо могу одлучити хоће ли наставити студије или се припремати за рад после завршене средње школе.

 

Администратор рачунарских мрежа

Четворогодишњи образовни профил
1 одељење – 30 ученика


Администратор рачунарских мрежа је потпуно нов, преспективан, образовни профил у нашој школи.Пројектовање , инсталација, конфигурација и одржавање мрежа захтева компетентне кадрове, спремне да одговоре свим захтевима савременог пословања подржаног хардверским решењима.
Вежбе се изводе у савременим кабинетима са “CISCO” опремом. Потреба за стручњацима овог образовног профила постоји скоро у сваком предузећу на одржавању мрежа и рачунара.

 

 

Електротехничар енергетике

Четворогодишњи образовни профил
1 одељење – 30 ученика

Електротехничар енергетике је профил у оквиру кога се школују стручњаци потребни за рад у области производње и дистрибуције електричне  енергије. Са дипломом  овог профила могуће  је наћи посао у термо и хидроелектранама као и фабричким комплексима  на одржавању трафостаница и наравно фирмама које се баве трговином опреме потребне за производњу и транспорт електричне енергије.

 

Електротехничар процесног управљања

Четворогодишњи образовни профил
1 одељење – 30 ученика


Електротехничар процесног управљања у оквиру кога се школују стручњаци за рачунарско управља процесима у широком спектру области од значаја за инжењерску праксу.
Електротехничари процесног управљања могу наћи посао као оператери, сервисери, пројектанти и израђивачи склопова у прецесној индустрији (прехрамбеној, хемијској, нафтној…) или саобраћају (железница, електрични погони) и на местима на којима је од интереса:
– управљање процесима
– рачунарска обрада мерних података
– пројектовање
– модернизација процеса употребом микроконтролера и програмабилних логичких контролера.

 


УПИС 2015/2016

Максималан и минималан број поена  на упису ученика за школску 2014/2015.год.

 

Профил Број места Минимум Максимум
1. Електротехничар мултимедија-оглед 30 69,38 92,16
2. Електротехничар информационих технологија-оглед 24 83,52 96,40
3. Електротехничар телекомуникација 30 72,68 96,00
4. Администратор рачунарских мрежа -оглед 20 77,92 93,00
5. Електротехничар енергетике 30 38,56 71,52
6. Електротехничар процесног управљања 30 64,88 88,96

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ БРОЈ УЧЕНИКА ШИФРА ПРОФИЛА
Електротехничар мултимедија 30 JNPA SF 4E27S
Електротехничар информационих технологија оглед 24 JNPA SF 4E40S
Електротехничар телекомуникација 30 /5/ JNPA SF 4E115
Електротехничар процесног управљања 30 /5/ JNPA SF 4E235
Електротехничар енергетике 30 /5/ JNPA SF 4E045
Администратир рачунарских мрежа оглед 20 JNPA SF 4E245

Здравствени услови за упис у средњу школу

Електротехничар за расхладне и термичке уређаје: а1–а2–а4–а6–б–д1–д2–д3–е–ф–г
Електротехничар телекомуникација: а1–а2–а5–б–д1–д2–д3–г
Електротехничар аутоматике: а1–а4–б–д1–д2–д3
Електротехничар рачунара: а1–а4–д1
Електротехничар радио и видео технике: а1–а4–б–д1
Електротехничар за електронику на возилима – оглед: а1–а4–б–д1–д2–д3–г
Електротехничар процесног управљања: а1–а2–а6–б–ц1–д1–д2–д3–х
Администратор рачунарских мрежа – оглед: а1–а4–д1
Електротехничар телекомуникација – оглед:а1–а2–а5–б–д1–д2–д3–г
Електротехничар мултимедија – оглед: а1–а2–а5–б–д1–д2–д3–г
Електротехничар енергетике: а1–а2–а6–б–ц1–д1–д2–д3–е–г–х

 

 

Посебни здравствени услови за упис ученика у први разред средње школе исказани су словним ознакама које значе:

а1 – нормалан вид на близину
а2 – нормалан вид на даљину
а3 – нормалан вид на близину и даљину без ношења корективних помагала
а4 – нормалан колорни вид (распознавање основних боја)
а5 – нормалан колорни вид*
а6 – нормалан стереоскопски вид
а7 – нормална ширина видног поља
а8 – нормална адаптација на таму
б – нормалан слух
б1 – нормалан слух*
ц1 – нормална функција равнотеже
ц2 – нормална функција равнотеже*
д1 – нормална функција горњих екстремитета
д2 – нормална функција доњих екстремитета
д3 – нормална функција кичменог стуба
е – нормална функција кардиоваскуларног система
ф – нормална функција респираторног система
г – нормална функција нервног система
х – нормална функција ендокриног система
и – нормална функција јетре
к – нормална функција бубрега
л – нормална функција хематопоезног система
м – одсуство алергијских манифестација

Ради јединственог тумачења и процењивања посебних здравствених услова за упис ученика у први разред средње школе школски лекари и лекари специјалисти треба да се придржавају следећих критеријума:

а1 – нормалан вид на близину: оштрина вида од 0,8 и више. Довољан је и монокуларни вид.
Ова оштрина вида може се постићи и ношењем корективних помагала.
а2 – нормалан вид на даљину: оштрина вида од 0,8 и више. Довољан је и монокуларни вид.
Ова оштрина вида може се постићи и ношењем корективних помагала.
а3 – нормалан вид на близину и даљину без ношења корективних помагала: оштрина
вида од 0,8 и више која се постиже без употребе корективних помагала на оба ока појединачно.
а4 – нормални колорни вид (распознавање основних боја): црвена, зелена и плава.
а5 – нормални колорни вид*: исправно читање таблица по Исцхиараи или Стиллинг-у, или теста
на ортхо-ратер-у са не више од једне грешке.
а6 – нормалан стереоскопски вид: оштрина вида од 0,8 и више која се постиже без употребе
корективних помагала на оба ока појединачно и постојање стереоскопског вида на ортхоратер-у.
а7 – нормална ширина видног поља: ширина видног поља која одговара ширини видног
поља испитивача – методом конфронтације или ширина видног поља од 60 степени назално КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014 21 и 90 степени темпорално на сваком оку – перитестом по Бецку на ортхо-ратер-у.
а8 – нормална адаптација на таму: потребан офталмолошки преглед – тест на никтомату по Сцхоберу или скотоптикометру по Хеинсиус-у.
Напомена: Због јако строгог нивоа испитивања стереоскопског вида и колорног вида на ортхо-ратер-у, сви кандидати који имају испаде ових функција морају се проверити тестом на псеудоизохроматским таблицама за испитивање колорног вида (Исхиара, Стиллинг) и тестовима за стереоскопски вид (Титмус, Ланг, Рандот). Ова се провера врши пре дефинитивног мишљења, тј. савета на нивоу професионалне оријентације.
Ознака са звездицом (*) упућује да је за ове образовне профиле потребан комплетан офталмолошки преглед. Пример за то су образовни профили који захтевају нормалну
адаптацију на таму (стражари са ношењем оружја, радна места у рударској јами и друга).
б – нормалан слух: нормалан слух на нивоу говорне комуникације; кандидат може без тешкоћа да комуницира са својом околином и да чује звучне сигнале и упозорења на
опасност.
б1 – нормалан слух*: кандидат чује све звучне фреквенције од 1дБ до 20дБ. Ознака са звездицом (*) упућује да је за ове образовне профиле потребна аудиометрија.
ц1 – нормална функција равнотеже: кандидат може да се креће без тешкоћа. Неће се узимати у обзир оштећења чула и центра за равнотежу која немају утицаја на кретање.
ц2 – нормална функција равнотеже*: ознака са звездицом упућује да је за поједине образовне профиле потребан преглед специјалисте ОРЛ и вестибуларни тест (у случајевима
када се рад у том образовном профилу обавља на незаштићеним висинама или на тлу са могућношћу пада у јаме, у ископе и слично).
д1 – нормална функција горњих екстремитета: подразумева очувану активну покретљивост свих зглобова горњих екстремитета до физиолошких амплитуда.
д2 – нормална функција доњих екстремитета: подразумева очувану активну покретљивост свих зглобова доњих екстремитета до физиолошких амплитуда.
д3 – нормална функција кичменог стуба: подразумева очувану активну покретљивост свих делова кичменог стуба до физиолошких амплитуда.
е – нормална функција кардиоваскуларног система: подразумева нормалан крвни притисак, нормалан ЕКГ налаз и одсуство срчаних мана.
ф – нормална функција респираторног система: подразумева нормалан функционални налаз на плућима.
г – нормална функција нервног система: подразумева одсуство епилепсије и других неуролошких поремећаја. У случају сумње на неуролошко обољење потребан је неуролошки преглед.
х – нормална функција ендокриног система: функција ендокриних жлезда је у границама нормале.
и – нормална функција јетре: нормалне вредности билирубина и трансаминазе.
к – нормална функција бубрега: нормалан налаз целокупног прегледа урина.
л – нормална функција хематопоезног система: леукоцити, леукоцитарна формула, еритроцити и тромбоцити су у нормалним границама.
м – одсуство алергијских манифестација: у анамнези и извештају лекара школског диспанзера нема података о алергијским манифестацијама.


 

 


Претрага

Активности

Школске новине