План уписа за школску 2020/2021

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“ ПАНЧЕВО

ПЛАН УПИСА ШКОЛСКА 2020/2021

 

Подручје рада Назив образовног профила Шифра Број ученика који се уписује Дужина трајања образовања
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА JNPA SF 4E24S 30 4 године
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

СЕРВИСЕР ТЕРМИЧКИХ И РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА JNPA SF 3E50S 30 3 године
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ JNPA SF 4E04S 30 4 године
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА JNPA SF 4E41S 30 4 године
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА  JNPA SF 4E27S 30 4 године
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА JNPA SF 4E23S 30 4 године
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА  JNPA SF 4E11S 30 4 године

 

Електротехничар телекомуникација
Четворогодишњи образовани профил
1 одељење – 30 ученика

Овај иновативни образовни профил има мање опште образовних предмета, а више часова практичне наставе и обуке. Одабиром изборних предмета током школовања, ученици се могу одлучити хоће ли наставити студије или се усмерити за рад после завршене средње школе у оператерима мобилне телефоније, кабловским оператерима и другим телекомуникационим фирмама

 

Администратор рачунарских мрежа
Четворогодишњи образовни профил
1 одељење – 30 ученика

Администратор рачунарских мрежа је потпуно нов, преспективан, образовни профил у нашој школи. Пројектовање , инсталација, конфигурација и одржавање мрежа захтева компетентне кадрове, спремне да одговоре свим захтевима савременог пословања подржаног хардверским решењима. Вежбе се изводе у савременим кабинетима са “CISCO” опремом. Потреба за стручњацима овог образовног профила постоји скоро усваком предузећу на одржавању мрежа и рачунара.

 

Електротехничар енергетике
Четворогодишњи образовани профил
1 одељење – 30 ученика

Електротехничар енергетике је профил у оквиру кога се школују стручњаци потребни за рад у области производње и дистрибуцији електричне енергије. Са дипломом овог профила могуће је наћи посао у термо и хидроелектранама као и фабричким комплексима, у електродистрибуцији, производњи електричне енергије из обновљивих извора.

 

Сервисер термичких и расхладних уређаја
Tрогодишњи образовани профил
1 одељење – 30 ученика

Циљ стручног образовања за квалификацију Сервисер термичких и асхладних уређаја је оспособљавање ученика за спровођење заштитних и еколошких мера у процесу рада, комуникација и организацију рада на радном месту; монтажу уређаја у домаћинству и поправку кућних уређаја и апарата(у сервису или на терену): машине за прање и сушење веша, машине за прање судова, апарати за кување (шпорети, грејне плоче, рерне и решои), микроталасне пећнице, аспиратори, усисивачи, вентилатори и клима уређаји, бојлери, топлотне пумпе, грејна тела (радијатори, кварцне пећи, термо-aкумулационе пећи), расхладни уређаји (фрижидери, замрзивачи, расхладне витрине), мали кућни апарати (миксери, фенови, пегле, блендери, сецкалице..

 

Електротехничар процесног управљања
Четворогодишњи образовни профил
1 одељење – 30 ученика

Електротехничар процесног управљања у оквиру кога се школују стручњаци за рачунарско управља процесима у широком спектру области од значаја за инжењерску праксу. Електротехничари процесног управљања могу наћи посао као оператери, сервисери, пројектанти и израђивачи склопова у прецесној индустрији (прехрамбеној, хемијској, нафтној…) или саобраћају (железница, електрични погони) и на местима на којима је од интереса:

  • управљање процесима
  • рачунарска обрада мерних података
  • пројектовање
  • модернизација процеса употребом микроконтролера и програмабилних логичких контролера.

 

 

Електротехничар мултимедијa
Четворогодишњи образовани профил
1 одељење – 30 ученика

Овим профилом се образују техничари који ће моћи да обављају послове у ТВ студију или послове на постављању, одржавању и реализацији програма интерне телевизије, као и реализацији и одржавању кабловске и сателитске телевизије. Оспособиће се да користе савремене мултимедијалне софтверске алате и примењују их у аудио и видео продукцији, адвертајзингу, веб дизајну, техничкој подршци за мултимедијалне презентације, предавања, да примењују аудио и видео технику у индустрији, саобраћају, медицини и видео надзору. Вежбе се изводе у савременим кабинетима за аудио и видео продукцију. Техничар мултимедија може да ради у свим медијским и издавачким кућама, маркетингу, филмској и музичкој индустрији.

 

Електротехничар информационих технологија
Четворогодишњи образовани профил
1 одељење – 30 ученика

Електротехничар информационих технологија је образовани профил усмерен ка оспособљавању ученика за израду софтверских апликација, креирању и развијању база података, статички и динамичких веб презентација и одржавању и провери сигурности информационих систем. По завршетку школовања ученик ће стећи радне компетенције:

 

  • постављање и одржавање оперативног система рачунара
  • креирање, одржавање, ажурирање садржаја и провера сигурности платформи за интернет сервиса
  • израда десктоп апликација
  • израда статичких и динамичких веб презентација и веб апликација и њихово имплементирање
  • креирање, моделовање и развијање базе података
  • одржавање и провера сигурности информационих система

 

 


Претрага

Активности

Школске новине