„УПИС 2022/23“

Техничар мултимедија – 4 године (30 ученика)
Електротехничар информационих технологија – 4 године (30 ученика – 27+3 дуал)
Техничар телекомуникационих технологија – 4 године (30 ученика)
Администратор рачунарских мрежа – 4 године (30 ученика)
Електротехничар енергетике – 4 године (30 ученика)
Електротехничар процесног управљања – 4 године (30 ученика)
Сервисер термичких и расхладних уређаја – 3 године (30 ученика – 27+3 дуал)

ВАЖНИ ДАТУМИ

14. и 15. 7. 2022.
подношење пријаве за упис у средње школе за први уписни круг непосредно у школи

16. 7. 2022.
подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи

од 14. 7. 2022. до 20. 7. 2022.
подношење пријаве за упис ученика у срдење школе електронским путем www.mojasrednjaskola.gov.rs (после првог и после другог уписног круга)

Техничар телекомуникационих технологија четворогодишњи образовни профил 1 одељење – 30 ученика

Овај иновативни образовни профил има мање опште образовне предмете, а више часова практичне наставе и обуке. Одабиром изборних предмета током школовања, ученици се могу одлучити хоће ли наставити студије или се усмерити за рад после завршене средње школе у операторима мобилне телефоније, кабловским операторима и другим телекомуникационим компанијама.

Администратор рачунарских мрежа Четворогодишњи образовни профил 1 одељење – 30 ученика

Администратор рачунарских мрежа је потпуно нов, перспективан образовни профил у нашој школи. Пројектовање, инсталација, конфигурација и одржавање мрежа захтева компетентне кадрове, спремне да одговоре свим захтевима савременог пословања подржаног хардверским решењима.
Вежбе се изводе у савременим кабинетима са “CISCO” опремом. Потреба за стручњацима овог образовног профила постоји скоро у сваком предузећу на одржавању мрежа и рачунара.

Техничар мултимедија Четворогодишњи образовни профил 1 одељење – 30 ученика

Овим профилом се образују техничар који ће моћи да обављају послове у ТВ студију или послове на постављању, одржавању и реализацији програма интерне телевизије, као и реализацији и одржавању кабловске и сателитске телевизије.

Оспособиће се да користе савремене мултимедијалне софтверске алате и примењују их у аудио и видео продукцију, адвертајзингу, веб-дизајну техничкој подршци за мултимедијалне презентације, предавања, да примењују аудио и видео технику у индустрији, саобраћају, медицини и видео надзору. Вежбе се изводе у савременим кабинетима за аудио и видео продукцију.

Техничар мултимедија може да ради у свим медијским и издавачким кућама, маркетингу, филмској и музичкој индустрији.

Електротехничар информационих технологија Четворогодишњи образовни профил 1 одељење – 30 ученика (27+3 дуал)

Електротехничар информационих технологија је образовни профил усмерен ка оспособљавању ученика за израду софтверских апликација, креирању и развијању база података, статичких и динамичких веб-презентација и одржавању и провери сигурности информационих система. По завршетку школовања ученик ће стећи радне компетенције:

-постављање и одржавање оперативног система рачунара;
– креирање, одржавање, ажурирање садржаја и провера сигурности платформи за интернет сервисе;
– израда апликација за рачунаре;
– израда статичких и динамичких веб-презентација и веб-апликација и њихова примена;
– креирање, моделовање и развијање базе података;
одржавање и провера сигурности информационих система

Електротехничар енергетике Четворогодишњи образовни профил 1 одељење – 30 ученика

Електротехничар енергетике је профил у оквиру кога се школују стручњаци потребни за рад у области производње и дистрибуцији електричне енергије. Са дипломом овог профила могуће је наћи посао у термо и хидроелектранама као и фабричким комплексима, у електродистрибуцији, производњи електричне енергије из обновљивих извора.

Електротехничар процесног управљања Четворогодишњи образовни профил 1 одељење – 30 ученика

Електротехничар процесног управљања у оквиру кога се школују стручњаци за рачунарско управљање процесима у широком спектру области од значаја за инжењерску праксу.

Електротехничари процесног управљања могу наћи посао као оператери, сервисери, пројектанти и израђивачи склопова у процесној индустрији (прехрамбеној, хемијској, нафтној итд) или саобраћају (железница, електрични погони) и на местима на којима је од интереса:

– управљање процесима;
– рачунарска обрада мерних података;
– пројектовање;
– модернизација процеса употребом микроконтролера и програмабилних логичких контролера.

Сервисер термичких и расхладних уређаја Трогодишњи образовни профил 1 одељење – 30 ученика (27+3 дуал)

Циљ стручног образовања за квалификацију Сервисер термичких и расхладних уређаја је оспособљавање ученика за спровођење заштитних и еколошких мера у процесу рада, комуникација и организацију рада на радном месту; монтажу уређаја у домаћинству и поправку кућних уређаја и апарата (у сервису или на терену): машине за прање и сушење веша, машине за прање судова, апарати за кување (шпорети, грејне плоче, рерне и решои), микроталасне пећнице, аспиратори, усисивачи, вентилатори и клима уређаји, бојлери, топлотне пумпе, грејна тела (радијатори, кварцне пећи, термо-акумулационе пећи), расхладни уређаји (фрижидери, замрзивачи, расхладне витрине), мали кућни апарати (миксери, фенови, пегле, блендери, сецкалице).